Ajankohtainen kakkonen ja Helsingin Sanomat ovat uutisoineet järkyttävistä työntekijöihin kohdistuneista väärinkäytöksistä ja ihmisoikeusloukkauksista siivousalan yrityksissä. Työntekijät eivät ole saaneet kelvollista palkkaa,työajoista ei ole piitattu ja naisia on joutunut seksuaalisen hyväksikäytön uhreiksi. Näiden yrityksen siivoojia on työskennellyt myös espoolaisissa kouluissa.

Paljastuneet väärinkäytökset ja valvonnan laiminlyönnit osoittavat, että Espoossa ei olla ajan tasalla harmaan talouden torjunnassa. Espoota on pidetty malliesimerkkinä talouden hyvästä ja tehokkaasta hoidosta, mutta nyt maine on saanut vakavan kolhun. Kilpailutuksessa on epäonnistuttu, jos palvelun tarjoajiksi on päässyt yrityksiä, joiden toimintatavat eivät kestä päivän valoa.

Kilpailutusta perustellaan toimintojen tehostamisella ja kustannussäästöillä. Espoossa siivoustyöstä teetetään tällä hetkellä 30 % ulkopuolisilla yrityksillä. On aivan olennaista, että kilpailutus yritysten välillä tehdään eettisten ja laillisten pelisääntöjen mukaan, ja valvonta ulotetaan koko hankintaketjuun aina viimeiseen alihankintayritykseen asti. Palveluja ulkoistettaessa valvontaan on varattava riittävät resurssit ja se on huomioitava kustannuksia vertailtaessa.

Kunnilla ja kaupungeilla on merkittävä vastuu harmaan talouden torjunnassa niin omassa toiminnassaan kuin kaupunkikonserniin kuuluvien liikelaitosten ja yhtiöiden osaltakin. On pikaisesti selvitettävä, miten estämme sellaisten yritysten pääsyn palveluntarjoajiksi, jotka toimivat harmaan talouden ehdoilla ja pimeän työvoiman markkinoilla.

Espooseen on pikaisesti laadittava koko kaupunkikonsernin kattava ohjeistus harmaan talouden torjumiseksi. On varmistettava, että valvonta toimii aina koko alihankintaketjun osalta. Lisäksi kaupungin on tehtävä säännöllisesti harmaan talouden selvitys käyttämistään yrityksistä yhteistyössä verottajan kanssa Helsingin mallin mukaisesti.

Kuntapalveluissakin kilpailutus on tullut jäädäkseen. Siksi on kiireesti varmistettava, että siihen on kaikilla päätöksenteon tasoilla riittävä osaaminen.