Harmaakallion tulevan luonnonsuojelualueen halkaiseva Vanttila–Tillinmäki-ulkoilureitti on toteuttava kapeampana ja valaisemattomana, maisema, luontoarvot ja rauhoitusmääräykset aidosti huomioiden.

”Reitti on suunniteltu ennen päätöstä luonnonsuojelualueen perustamisesta. Kaupungin pitää huomioida suojelupäätös suunnitelmissaan ja muuttaa ne uuteen tilanteeseen sopiviksi”, sanoo Keskuspuiston luonnonsuojelualueista aloitteen tehnyt valtuutettu Risto Nevanlinna.

”Useat Espoon viime vuosina toteuttamat ulkoilureitit näyttävät metsässä leveiltä valtaväyliltä, ja valitettavasti myös Harmaakallion suunnitelmat uhkaavat tuottaa tällaisen lopputuloksen: metsän tuntu häviää, maisema muuttuu ja luontoarvot vähenevät”, Nevanlinna lisää.

Laajemmassa katsannossa leveiden ulkoilureittien toteuttaminen kaupungin metsäalueille liittyy kaupungin tapaan tehdä metsänhoitotoimia. Metsää harvennetaan turvallisuuteen vedoten leveästi myös ulkoilureittien reunoilta.

”Haluamme muuttaa Espoon virkistysmetsien hoitokäytäntöjä siten, että metsät säilyvät mahdollisimman luonnontilaisina ja ulkoilureiteille kehitetään myös kevyempiä vaihtoehtoja”, sanoo kaupunginhallituksen ensimmäinen varapuheenjohtaja Tiina Elo.

Espoon metsien hoidosta linjataan luonnonhoidon toimintamallissa, joka on tulossa kaupunginhallituksen ja valtuuston päätettäväksi syksyn aikana. Espoon Vihreät vaatii, että jatkossa kaupungin virkistysmetsiä hoidetaan mahdollisimman vähän ja huomioidaan ensisijaisesti luonnon monimuotoisuus sekä virkistysarvot.

”Esimerkiksi lahopuun määrän lisääminen on tärkeä keino nostaa kaupunkimetsien monimuotoisuusarvoja”, päättää Elo.