Meneillään oleva koronakriisi on koetellut espoolaisten arjen lisäksi myös peruspalveluidemme toimivuutta. Espoossa vaikutukset näkyvät mm. väestön akuuttien terveydellisten ja sosiaalisten ongelmien kasvuna sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden lisääntyneenä tarpeena. Aikuisten sosiaalityö, lastensuojelu, vammaispalvelut, kotihoito sekä mielenterveys- ja päihdepalvelut ovat kuormittuneet. Nuorisopoliklinikka Nupolissa tehdään työtä erityisen kovan paineen alla ja lääkärillekin pääsyä voi joutua odottamaan useita viikkoja. Sote-palveluiden ruuhkautumisen seuraus tulee olemaan kasvanut hoitovelka ja sen velan korjaamiseen tarvitaan lisää resursseja.

Haasteita löytyy.
Ensinnäkin, Espoon kaupunginvaltuusto hyväksyi viime syksynä puolueiden enemmistöpäätöksellä 147 miljoonan euron talouden tasapainottamisohjelman, Taken. Vuosille 2021–2025 ulottuvan ohjelman mittavat sopeutustoimet kohdistuvat myös sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalle.

Toiseksi, sosiaali- ja terveystoimea vaivaa paikoin henkilöstöpula rekrytointiongelmien ja eläköitymisen vuoksi. Sote-puolella pulaa on ainakin hoitajista, lääkäreistä, sosiaalityöntekijöistä ja psykologeista. Työntekijöiden saatavuushaasteisiin on nähty syinä liian matalaksi koettu palkkataso työn vaativuuteen ja pk-seudun elinkustannuksiin nähden, työn liiallinen kuormittavuus sekä kilpailu samoista osaajista naapurikuntien ja yksityisen sektorin työnantajien kanssa.

Tilanteen korjaamiseksi tarvitaan yhteistä poliittista tahtotilaa. Nyt ei ole palveluiden sopeuttamisen tai palveluista leikkaamisen hetki. Ihmisten terveys, hyvinvointi ja hoitovelasta selviäminen on asetettava etusijalle. Se tarkoittaa myös Take-ohjelmasta joustamista, mikäli joustolla voimme parantaa työolosuhteita sekä palveluiden laatua ja saatavuutta.

Nopeat ja oikein kohdennetut toimenpiteet tuovat joka tapauksessa pitkässä juoksussa säästöjä, ja nämä säästöt ovat mitattavissa taloudellisilla ja inhimillisillä mittareilla.

Anu Rasinsalo ja Mikki Kauste

Blogi on Espoon Vihreiden vaaliblogien sarjaa.
Kirjoittajat ovat ehdolla Vihreiden listalta kesäkuun 2021 kuntavaaleissa.