Kansainvälistä vammaisten vuosikymmentä vietettiin 1983-1992. Tämän vuosikymmenen päättyessä vuonna 1992 YK:n yleiskokous julisti 3.12 kansainväliseksi vammaisten päiväksi. YK:n yleissopimus (2006) vammaisten oikeuksista vahvistaa jo ennestään vammaisille kuuluvia ihmisoikeuksia, kuten liikkumisvapautta sekä oikeutta laadukkaaseen elämään, koulutukseen ja työssäkäyntiin.
“Syrjintäkielto, esteettömyys ja saavutettavuus ovat yleissopimuksen johtavia periaatteita. Sopimus on Suomessa viimein ratifioitava” vaatii eduskunnan vammaisasiain yhteistyöryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Johanna Karimäki. “Tarvitsemme vielä itsemääräämislain, joka puolustaa toisten huolenpidon varassa ja laitoshoidossa olevien ihmisarvoa ja oikeutta hyvään hoivaan” Johanna jatkaa

Maailman yli miljardi vammaista henkilöä muodostavat yhden eniten syrjäytyneistä ryhmistä. Vammaisten henkilöiden elämää ja kehitystä vaikeuttaa suuri määrä fyysisiä, oikeudellisia ja sosiaalisia esteitä. Kuntatasolla voimme vaikuttaa ennen kaikkea noihin fyysisiin esteisiin. Espoossa Vihreät ovat olleet keskeisesti vaikuttamassa Espoon esteettömyysohjelman syntyyn. Olemme pitäneet myös ääntä ohjelman toteutumisen ja seuraamisen puolesta.

“Esteettömyyden on oltava lähtökohtana kaikessa rakentamisessa. Kaupungin omia asiantuntijoita vammais- ja vanhusneuvostossa tulee kuulla jo rakennushankkeiden varhaisessa vaiheessa. Siten voidaan parhaiten varmistaa
esteettömyyden toteutuminen ja samalla sujuvoitetaan rakennuslupaprosesseja” sanoo valtuutettu ja arkkitehti Henna Partanen.

Lähteenä tekstissä käytetty YK-liiton sivuja http://www.ykliitto.fi/tapahtumat/kansainvalinen-vammaisten-paiva