Länsi-Uudenmaan aluevaltuusto päätti joulukuussa korottaa asiakasmaksuja useissa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa osana menosopeutuksia.

Vihreiden aluevaltuutettu Noora Koponen listasi päätöksen vaikutuksia.

”Korotuksia osoitettiin mm. ikäihmisten ja vammaisten päivittäisiin, pysyviin palveluihin, kuten ateriamaksuihin. Jo nyt olemme tilanteessa, jossa korotukset ovat iskeneet osaan ihmisistä tuntuvasti. 

Esimerkiksi osa iäkkäistä ateriapalveluita käyttävistä on menojen kasvusta johtuen joutunut vähentää lämpimien aterioiden määrää. Tämä tarkoittaa sitä, että meillä on vanhuksia, jotka eivät enää saa lämmintä ruokaa joka päivä. 

Kun päätetään korottaa kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ihmisten jokapäiväisiä, välttämättömiä maksuja, seurauksia voi vain arvailla. Pahin lienee kuitenkin vielä edessä.

Nyt toteutetut maksujen korotukset esimerkiksi eläkkeellä olevalle, palveluasumisen piirissä elävälle, ihmiselle voi pahimmillaan tarkoittaa 25% menolisäyksiä kiinteisiin kuluihin. Samaan aikaan kyseessä ovat ihmiset, jotka eivät itse kykene omatoimisesti kasvattamaan omia ansiotulojaan vastatakseen nousseisiin kustannuksiin.

Vihreä aluevaltuustoryhmä esitti, ettei vammaisten tai vanhusten ateria- ja ylläpitomaksuja korotettaisi, mutta esitys hävisi. 

Kun säästöt kohdennetaan näin typerästi, voi tuloksena odottaa ainoastaan ongelmia. Seuraavaksi nuo säästöt ravinnosta näkyvät laboratorioarvoissa mm verenkuvassa, terveyden ja toimintakyvyn heikentymisessä, raskaimmissa palveluissa ja pahimmillaan jopa kuolleisuuden lisääntymisenä.

Ammattimainen, pitkälle katsova sosiaali- ja terveysperustainen politiikka on sitä, että ymmärtää olla tekemättä näin perustavanlaatuisesti pieleen meneviä, hävyttömän huonoja säästöjä ja päätöksiä. 

Ja että ymmärtää tehdä päätöksiä, jotka ovat järkeviä, kustannustehokkaita ja inhimillisiä.”