Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut

Kolmikirjaiminen lyhenne, ICT, toistuu tässä taloussuunnitelmassa 53 kertaa, sana tietotekniikka 16 kertaa, tieto- ja viestintätekniikka 9 kertaa, digitaalinen eri muodoissaan 5 kertaa ja sähköinen … 85 kertaa. Löytyypä suunnitelmasta jopa vanha kunnon aateekookin yhden kerran.

Erityisesti huomiota kiinnittää se, että ICT-investointien ja sähköisten palveluiden lisäksi taloussuunnitelmassa puhutaan kokonaan uuden ICT-toimintamallin käyttöönotosta sekä digitalisoinnin strategian kehittämisestä.

Ja hyvä niin, jo on aikakin.

Suomi on tällä hetkellä digitalisaation alisuorittaja, eikä Espoo valitettavasti ole siitä poikkeus. Meillä on Suomessa tieto- ja viestintätekniikkaa ja osaamista vähintään yhtä paljon kuin kilpailijamaissa, mutta me hyödynnämme sitä vähemmän … ja tyhmemmin, kun kilpailijamme.

Esimerkiksi viime talvena julkaistun Digibarometrin mukaan suomalaisilla yrityksillä on maailman parhaat edellytykset hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa toiminnassaan, mutta tieto- ja viestintätekniikan käyttäjinä suomalaiset yritykset ovat vasta sijalla 17.

Suomen julkinen sektori pärjää kansainvälisessä vertailussa vähän paremmin kuin suomalaiset yritykset, mutta vain vähän. Esimerkiksi Suomen koulujen tietotekninen varustelu on muihin Euroopan maihin verrattuna hyvällä, jopa erinomaisella tasolla … mutta sitä tietotekniikkaa ei käytetä.

Ei … EU komission teettämän selvityksen mukaan esimerkiksi Suomen peruskoulun yläluokilla käytetään tieto- ja viestintätekniikkaa oppimisen välineenä vähemmän kuin missään muussa Euroopan maassa … mukaan lukien Sveitsi ja Turkki.

Suomi, 1990-luvun edelläkävijä, on 2010-luvun takapajula.

Arvoisa puheenjohtaja

Suomi tarvitsee digitalisaation edelläkävijöitä, ja Espoolla olisi siihen rooliin kaikki edellytykset, mutta se edellyttää kokonaisvaltaista näkemystä digitaalisesta Espoosta. Espoosta, jossa tieto- ja viestintätekniikkaa käytetään sekä tarjoamaan kuntalaisille joustavaa ja laadukasta palvelua … että … uudistamaan palvelutuotannon toimintaprosesseja.

Jos me tyydymme … perinteiseen tapaan … esimerkiksi tarjoamaan sähköisiä palveluita … mutta emme samalla sähköistä palveluiden tuotantoprosesseja … tuhlaamme ainoastaan veronmaksajien rahoja.

Hyvät valtuutetut

Vuoden 2015 alussa Espoossa käyttöön otettava ITOMA … eli ICT-toimintamalli on siis paljon vartijana. Mutta… millainen tuo ICT-toimintamalli on? Osaako joku kertoa? Käsi ylös, kuka tietää!

Sitä kehittänyt Espoon ITOMA-projekti on ollut käynnissä vuodesta 2013, ja valtuusto on sitoutunut siihen jo vuoden 2014 taloussuunnitelmassa.

… Muistatte varmaan … kaupunginjohtajan avauspuheenvuorossaan esittämän kartan Suomen kuntien taloustilanteesta. Kartasta kävi hyvin ilmi, miten kriittinen rautatie on ollut kuntien kehitykselle.

Tietoyhteiskunnassa tieto ja viestintätekniikka on samassa asemassa … kuin rautatie oli teollista yhteiskuntaa rakennettaessa.

Nyt tehtävät valinnat tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämisestä vaikuttavat Espoon tulevaisuuteen yhtä paljon … kuin taannoiset päätökset Suomen rataverkon rakentamisesta vaikuttivat koko Suomen kehitykseen.

APJ

Tieto- ja viestintätekniikka ei ole enää pelkkä tekninen kysymys … vaan mitä suuremmassa määrin on kyse poliittisista valinnoista. Siksi näkisin mielelläni Espoon ottavan mallia Helsingistä, jossa luottamushenkilöt ovat ottaneet tieto- ja viestintätekniikan poliittiseen ohjaukseen ja perustaneet kaupunginhallitukselle erityisen tietotekniikkajaoston.