Ihmisoikeuksista puhutaan eri instansseissa ja järjestöissä jatkuvasti. Ihmisoikeudet on terminä tuttu lähes jokaiselle sukupuolesta, iästä tai esimerkiksi kulttuuritaustasta riippumatta.

Ihmisoikeudet mielletään kuitenkin usein arjesta irralliseksi yläkäsitteeksi, jonka konkreettinen tarkoitus ja merkitys voi lopulta jäädä monelle meistä etäiseksi. Tyypillisesti ihmisoikeuksista puhutaan, kun puhumme esimerkiksi kehitysavusta tai vähemmistöryhmistä.

Tosiasiassa ihmisoikeudet koskettavat ihan jokaista meistä, kaikilla elämän osa-alueilla, joka päivä. Ja samalla ne asettavat myös velvoitteita – jokaiselle meistä. Kunnioittamaan toisia ihmisiä ja huolehtimaan omilla teoillamme siitä, että kukaan ei tulisi syrjityksi.

Kun turvaamme elämää, turvaamme ihmisoikeutta. Peruspalveluista huolehtiminen on hyvinvointivaltion keskeisimpiä tehtäviä ihmiselämän turvaamisessa. Ja kehitysavun tarjoaminen on hyvinvointivaltion mahdollisuus ja ajattelen samalla, että myös velvollisuus turvata myös muualla maailmassa elävien, heikompiosaisten oikeutta inhimilliseen elämään.

Yksi ihmisoikeuksien tärkein käsite on vapaus. Se on asia, joka vain osalle ihmiskunnasta on mahdollista. Universaalisti vapauden tavoittelu on asia, jonka edistämiseksi on ajoittain toimittu ja toimitaan joskus keinoja kaihtamatta.

Me vihreissä olemme sitoutuneet edistämään ihmisoikeuksien toteutumista ja se on ainoa oikea tapa tehdä politiikkaa, sanoi kuka mitä tahansa. Siksi on äärimmäisen tärkeää, että ymmärrämme ja haluamme kohdata jokaisen ihmisen eroavaisuuksineen tai tuen tarpeineen niin, että jokaisella olisi oikeus ja mahdollisuus kokea elämässään enemmän vapautta ja riippumattomuutta.

Ihmisoikeudet ovat läsnä kaikkialla; historiassa, tulevaisuudessa ja tänään.

Hyvää ihmisoikeuksien päivää!