Lyhyt lista, selkeitä asioita. Se ei ole kuitenkaan koskaan taannut mitään Espoon valtuustossa. Puheenjohtaja Timo Soinilla oli kuitenkin selvä tahtotila päästää meidät ennen nukkumaanmenoaikaa kotiin vappuun valmistautumaan. Hän ilmoitti heti kokouksen aluksi antavansa kommenttipuheenvuoroja vain kello 20 asti. Ilmeisesti oppositiojohtajalla on edessä kiireinen vappu.

Kokous alkoi viihdyttävällä PeruS & Sit -ryhmän sisäisellä immelmanilla, kun valtuutettu Kurt Byman ei yllättäen halunnut ottaa vastaan hänelle esitettyä Uudenmaan liiton maakuntakuntavaltuustoon varajäsenen tehtävää. Pikaisen supatuspalaverin jälkeen kävi kuitenkin ilmi, ettei PeruS & Sit-ryhmästä löydy ketään muuta, joka kelpaisi tehtävään, koska sekä jäsenten että varajäsenten on oltava kaupunginvaltuuston jäseniä. Siksi Byman lopulta suostuikin ottamaan tehtävän vastaan.
Valtuutetun yllättänyttä asiaa ei ollut ennen valtuustoa käsitelty kuin Perus & Sit -ryhmässä, kaupunginhallituksessa, konsernijaoksessa ja neuvottelutoimikunnassa.
Illan mielenkiintoisimpia asioita olivat kaksi tärkeää asemakaavaa Tapiolan alueella.

Molempien asemakaavaesitysten karttaliitteet oli pienennetty A4-kokoon, ja useampikin puhuja toivoi saavansa esityslistan liitteeksi suurennuslasin. Kaikille valtuutetuille on kuitenkin tarjottu kaupungin läppäriä, jolla olisi voinut käydä kaupungin sivuilla tutustumassa esityslistan liitteisiin vaikka 1000% suurennoksella.
Ensimmäinen asemakaavaesitys koski Jousenpuiston metroaseman ympäristöä, mutta metrosta ei puhuttu käytännössä lainkaan. Puheenvuorot keskittyivät autopaikkojen, taksipaikkojen ja polkupyöräpaikkojen määriin. Tuleeko alueelle auto- ja taksipaikkoja riittävästi tai polkupyöräpaikkoja liikaa?
Velvoite 250 katetun ja 250 kattamattoman polkupyöräpaikan rakentamisesta Jousenpuiston metroaseman ja liikkeiden yhteiskäyttöön todistaa, että ainakin Vihreät ovat olleet kaupunginsuunnittelulautakunnassa hereillä.
Varsinainen päätöksenteko meni säätämiseksi, kun puheenjohtaja ei päättänyt keskustelua ennen kuin alkoi selostaa tehtyjä esityksiä. Kun kävi ilmi, että puheenjohtaja ei ota käsittelyyn Kemppi-Virtasen (kok) toivomusta autopaikkamäärän lisäämisestä kaava-alueella, koska se olisi ristiriidassa itse asemakaavan kanssa, Seppo Huhta (PeruS & Sit) teki vastaavan palautusesityksen asemakaavan uudelleen valmistelemiseksi. Kauniiksi lopuksi äänestyskone kieltäytyi toimimasta, ja palautuksesta jouduttiin äänestämään perinteisin menetelmin. Palautusesityksen tekijä Huhta esitti nimenhuutoäänestystä, mutta [valtuuston] puheenjohtaja ärähti ”Seppo”, mikä sai Seppo Huhdan luopumaan vaatimuksestaan.
Äänestys tehtiin siis seisomaan nousten ja Huhdan palautusesitys hylättiin äänin monta-kolme.

Simo Grönroos (PerusS & Sit) teki toivomusponnen taksiliikenteen sujuvuuden huomioimisesta Länsimetron asemilla, ja se hyväksyttiin yksimielisesti.
Kurt Byman teki muutosesityksen, joka kannattamattomana raukesi.

Illan toinen asemakaava sijoittui Tapiolan keskustaan, johon alkujaan kaavaillut tornitalot herättivät aikoinaan vilkasta keskustelua. Ilmeisesti talojen korkeus on saatu kohdalleen, sillä valtuusto keskusteli auto- ja taksipaikkojen lisäksi mm. ruumisautopaikoista ja Tapiolan Kirkon saattoliikenteestä.  Itse asiassa koko keskustelu keskittyi lähinnä Kirkon ympäristöön.
Lopulta valtuusto hyväksyi yksimielisesti valtuutettu Laukkasen (KD) toivomuksen, että Tapiolaa kehitettäessä kirkon saattoliikenne nykyaikaistetaan esteettömyyden ja saavutettavuuden parantamiseksi.
Byman teki palautusesityksen, joka kannattamattomana raukesi.

Kahvitauon jälkeen jatkettiin valtuustokysymyksillä ja -aloitteilla, joista eniten puheenvuoroja kirvoitti kysymys Espoon rekrytointiprosesseista. Käytännössä keskustelussa lähinnä esiteltiin valtuutettujen kokouksen aikana tekemiä uusia rekrytointia koskevia aloitetta ja kysymystä.
Vihreät tekivät valtuustoaloitteen anonyymin rekrytoinnin käytöstä Espoon kaupungissa. Perussuomalaiset tekivät valtuustokysymyksen tapauksesta, jossa heidän tietonsa mukaan kaupungin virkaan palkattavalta henkilöltä olisi edellytetty maahanmuuttajataustaa, mitä ei ollut mainittu työpaikkailmoituksessa. Aihe on ilmeisen kuuma, ja substanssiin päästään toivottavasti kun kaupunginhallitus vastaa tänä iltana tehtyihin kysymykseen ja aloitteeseen.

Illan päätti keskustelu aloitteesta vanhuusasiamiehen palkkaamiseksi Espooseen. Toisaalta ihmeteltiin, mikseivät jo olemassa olevat valvontaelimet toimi ja takaa vanhustenhoidon laatua, toisaalta kerrottiin vanhustenhoidon karusta arjesta Espoossa kiintiövaippoineen, joiden ei sosiaali- ja terveyslautakunnan päätösten mukaan pitäisi olla kiintiöity.

Puheenjohtaja onnistui tavoitteessaan, sai kokouksen päätökseen ja pääsi keräämään voimia huomisen koitoksiin jo kello 21:01


Jyrki J.J. Kasvi – http://www.kasvi.org/ – jyrki.kasvi@gmail.com