Lippajärvi on yksi Espoon virkistyskäytössä käytetyimmistä järvistä. Kunnostustoimilla sen rehevöitymistä on hillitty.

Kaavoitusohjelmaan Tiina Elo sai neuvoteltua Matalajärven suojelusuunnitelman tekemisen. Kalajärven kallioiden kaavan käsittelyn yhteydessä päätettiin, että selvitetään olemassaolevan ja tulevan asutuksen vaikutukset Kalajärven tilaan ja tehdään suunnitelma vaikutusten minimoimiseksi.