(Johanna Karimäki tiedote 13.9.2010) Ympäristölautakunnan puheenjohtajuus siirtyy ympäristöasiantuntija Tiina Pursulalta (vihr.) kansanedustaja Johanna Karimäelle (vihr.) Pursulan äitiysloman ajaksi. Kaupunginvaltuutettu Tiina Pursula on koulutukseltaan diplomi-insinööri. ”On tärkeää, että myös kunnallispolitiikassa on mahdollisuus yhdistää perhe-elämä ja jakaa vastuita”, sanoo kansanedustaja, diplomi-insinööri ja kaupunginvaltuutettu Johanna Karimäki.

Tärkeitä hankkeita, jotka ovat ympäristölautakunnan esityksistä lähteneet liikkeelle, ovat tavoitteellinen ilmastonmuutoksen torjunta ja hulevesiohjelman laatiminen Espooseen. Hulevesien huomioiminen ja hallinta suojelee vesistöjä ravinne- ja kemikaalivalumilta. Tiina Pursula on iloinen siitä, että lautakunnan esityksestä kaupungin ilmastostrategian vaatimat päästölaskelmat on saatu vauhtiin. ”Kun konsulttityönä toteutettavat toimialakohtaiset laskelmat valmistuvat, voimme määrittää keskeiset jatkotoimet, joilla ilmastonmuutosta hillitään kaikkein tehokkaimmin”, Pursula sanoo.

Johanna Karimäki pitää lautakunnan ilmastotyötä arvokkaana ja siihen tarvitaan jatkuvasti lisää satsausta. ”Esimerkiksi rakennusvalvontaan tarvitaan kaikkein asukkaitten käyttöön energianeuvoja”, linjaa Karimäki ja jatkaa, että ”toinen erityisen tärkeä haaste on vesistöjen: virtavesien, järvien ja merenrantojen tilan parantaminen ja suojeluresurssien lisääminen.”

Ympäristötoimi on keskeinen toimiala, jonka merkittävyys tulevaisuudessa vain korostuu. Luonnon monimuotoisuuden suojelu ja ilmastonmuutoksen torjunta Espoossa ovat ympäristölautakunnan tärkeitä tehtäviä. Vihreissä tehdään asioita yhteistyössä muiden kanssa ja vahvana vihreänä tiiminä. Ympäristölautakunnan jäsen, tekniikan tohtori Markus Peura (vihr.) muistuttaa, että Espoossa on uhanalaisia pikkunisäkkäitä ja luonnonvaraisia taimenkantoja, jotka vaativat erityishuomiota. Lautakunnan vihreissä varajäsenissä tapahtuu muutoksia, kun Helsinkiin muuttavan opiskelija Niilo Tarnasen tilalle nousee opettaja Ville Stambej. Toisena varajäsenenä jatkaa myyntisihteeri Hanna Tiippana.

Lisätiedot:

Johanna Karimäki
050 512 1948
johanna.karimaki(at)eduskunta.fi

Tiina Pursula
040 5149507
tiina.pursula(at)gmail.com