(Johanna Karimäki Tiedote 6.11.2010)Vihreät esittävät budjettineuvotteluissa, että Espoon on aloitettava mahdollisimman pian lyhyemmät vuorovälit Leppävaarasta Espoon keskukseen mahdollistavan kaupunkiradan rakentaminen. Rakentaminen voidaan aloittaa kaupungin omalla rahoituksella, kuten kehä I kohdalla on tehty, ja valtio maksaa osuutensa jälkikäteen.

Vihreiden tavoitteena on lisätä päiväkotien henkilökuntaa yhteensä 80 työntekijällä. Näin varmistetaan, että lapsilla on aina riittävästi aikuisia lähellä. Sosiaali- ja terveyspuolella vanhusten pitkäaikaishoidon määrärahoja on lisättävä 0,5 miljoonaa. Pitkäaikaishoitopaikkaa odottavia vanhuksia on jatkuvasti jonossa ja väestö ikääntyy. Ilman lisäystä palvelutasoa ei pystytä pitämään ennallaan.

Espoon keskuksen kulttuuripalvelut pitää turvata ja Kannusali säilyttää alueen merkittävänä kulttuuritilana.

Lisätietoja:

Johanna Karimäki
valtuustoryhmän 1 varapuheenjohtaja, kansanedustaja
050 512 1948
johanna.karimaki(at)eduskunta.fi