(Länsiväylä 19.2.2014) Länsiväylän vastaava päätoimittaja A-P Pietilä arvostelee 5.2.2014 EU:n ja Suomen ilmasto- ja energiapolitiikkaa. Olemme Pietilän kanssa samaa mieltä siitä, että kivihiilen lisääntynyt käyttö ei vain Suomessa vaan muuallakin on vakava asia ja selvästi askel väärään suuntaan. Tämä ei kuitenkaan ole ”kallis vihreä moka” vaan johtuu EU:n päästökaupan hiilen hinnan romahtamisesta.

Kivihiilen hinta on alhainen ja markkinoilta sitä löytyy riittävästi. Varsinkin Yhdysvaltojen liuskeöljy-/kaasulöydöt ovat vaikuttaneet ratkaisevasti siihen, että kivihiilen hinta energiamarkkinoilla on romahtanut. Kivihiilen käyttöä saisi kuriin paremmin EU:n päästöoikeuskauppaa korjaamalla kuin vihreiden energiapolitiikkaa haukkumalla. Muistettakoon että poliittinen vastuu ja todelliset vaikutusmahdollisuudet kulkevat aina käsi kädessä.

Toisin kuin Pietilä, olemme sitä mieltä, että kotimainen turve ei ole hyvä vaihtoehto kivihiilen käytölle. On täyttä puppua että vihreät ”vihaisivat turvetta tunteen eikä järjen voimalla”. Löytyy riittävästi hyviä syitä vähentää turpeen polttoa. Ensiksi turvetta ei voida luokitella uusiutuvaksi polttoaineeksi, koska se kasvaa hyvin hitaasti joten se uusiutuu vasta vuosituhansien kuluessa.

Turvetuotannolla on lukuisia haitallisia ympäristövaikutuksia. Turpeen mittavien ilmastopäästöjen takia on sen poltosta keskipitkällä tähtäimellä luovuttava. Lisäksi turvetuotanto voi aiheuttaa myös pienhiukkaspölyä ja kuormittaa vesistöjä. Ekologisesti ja ekonomisesti hyvä ratkaisu voi sen takia löytyä tulevaisuutta ajattelen vain kestävistä vaihtoehdoista eli uusiutuvista energialähteistä.

Myöskään taloudellisesti ei ole järkevää satsata tulevaisuudessa kannattamattomaan ja päästöjä aiheuttavaan turvetuotantoon, vaan pitää investoida kotimaisiin uusiutuviin energiamuotoihin ja siihen liittyvään teknologiaan. Siitä voisi tulla hyvä suomalainen vientituotekin.

Jokke Reimers, Merva Mikkola, Marko Knuutila ja Maisa Siirala
Espoonlahden Vihreät – ELVI ry