(Länsiväylä 4.4.2008) Espoon kaupunki osallistui maailmanlaajuiseen ilmastokampanjaan sammuttamalla kaupungintalon ulkovalaistuksen yhdeksi tunniksi lauantai-iltana 30.3. Kampanjaan osallistuminen oli hieno osoitus siitä, että kaupunki suhtautuu ilmastonmuutokseen torjuntaan tosissaan.

Symboliset eleet ovat tärkeitä, mutta niiden painoarvo punnitaan vasta siinä, miten hyvin ne saavat tekojen ja päätösten kautta aikaan pysyviä muutoksia. Espoon kaupungin onkin nyt entistä ponnekkaammin panostettava aiheuttamiensa kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen. Kaupungin on asetettava kunnianhimoiset energiansäästötavoitteet sekä lisättävä merkittävästi uusiutuvan energian käyttöä.

Kaupunginvaltuusto päättää 7.4. kokouksessaan YTV:n ilmastostrategianhyväksymisestä. Strategiassa tavoitteeksi asetetaan  kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen 39 % vuoteen 2030 mennessä. Se on hyvä alku, mutta Espoon Vihreiden mielestä pidemmän tähtäimen tavoitteena on oltava päästöjen vähentäminen 80 % vuoteen 2050 mennessä.

Vihreät ovat useana vuonna tuloksetta vaatineet budjettineuvotteluissa kaupungin energiansäästötavoitteen nostamista yhdestä kahteen prosenttiin vuodessa. Toivottavasti kauniit puheet muuttuvat nyt teoiksi ja saamme tämän vuoden budjettineuvotteluissa muilta ryhmiltä tukea säästötavoitteen nostamiseksi.

Kaupungin on näytettävä esimerkkiä ottamalla käyttöön uusimmat energiansäästötekniikat omassa korjaus- ja uudisrakentamisessaan. Matalaenergiarakentaminen on aloitettava heti, aikaa jahkailuun ei ole. Kaikissa hankinnoissa on painotettava nykyistä enemmän laitteiden energiansäästöominaisuuksia.

Espoon käyttämästä energiasta uusiutuvilla tuotettua on tällä hetkellä noin 20 %. Vihreät ovat asettaneet tavoitteeksi, että osuus on 50 % vuonna 2012. Suomi on tuulivoiman rakentamisessa jälkijunassa. Teknologiakaupunkina Espoon on osallistuttava aktiivisesti tuulivoimaloille soveltuvien alueiden kartoittamiseen ja uusien voimaloiden rakentamiseen.

Energiansäästön ja uusiutuvan energian käytön lisäksi on olennaista rakentaa Espoosta kaupunki, jossa joukkoliikenne toimii ja palvelut ovat lähellä asukkaita. Histan kaltaisten etäsaarekkeiden rakentamisen sijaan on kehitettävä nykyisiä keskuksia ja radan vartta.

Tiiviitkin alueet voidaan suunnitella viihtyisiksi, monimuotoisiksi ja erilaisten ihmisten tarpeet huomioonottaviksi. Haluamme Espoon, jossa aktiivinenkin perhe pärjää ilman omaa autoa. Poikittaisen raideliikenteen toteutusta on kiirehdittävä.

Juhani Kytö
ympäristölautakunnan puheenjohtaja (vihr)

Tiina Elo
varavaltuutettu, ympäristölautakunnan varajäsen