(Länsiväylä 6.8.2008) Espoon ympäristönsuojelulautakunnan perustamisesta on 30 vuotta. Kunnan tulee valvoa ja edistää ympäristönsuojelua siten, että luontoa ja muuta ympäristöä suojelemalla, hoitamalla ja kehittämällä turvataan kunnan asukkaille terveellinen, viihtyisä ja virikkeitä antava sekä luonnontaloudellisesti kestävä elinympäristö.

Yleissuunnittelua ja toimia ympäristönsuojelussa johtaa kunnanhallitus. Valtuusto päättää strategiat ja tekee muut merkittävät päätökset, jotka eivät perustu erityslainsäädäntöön. Espoo -strategian mukaan arvokas luonto säilytetään, vähennetään ympäristöhaittoja ja energiaa säästetään. Hyvästä elinympäristöstä huolehditaan vetovoimatekijänä.

Aiemmin valtuusto hyväksyi valtuustokausittain ympäristönsuojeluohjelmat. Tänä vuonna pääsee valtuusto vetämään linjaa pitkästä aikaa kun ympäristöpolitiikka on laadittu ja käsitellään valtuustossa. Ytv:n ilmastonmuutosstrategian pohjalta päätetään toimenpiteistä

Jäädäänkö julistuksen asteelle?

Tärkeitä ovat ympäristöystävälliset hankinnat. Ns. vihreän sähkön hankintaan pitäisi olla edellytykset kun valtuutetuilla ei liene enää sidonnaisuutta sähköyhtiöön. Ostetusta sähköstä pitäisi olla vuonna 2010 kolmannes uusiutuvilla luonnonvaroilla tuotettua.

Luonnon monimuotoisuus jakaa arvomaailmaa. Espoon juhlavuoden kunniaksi tehty valtuustoaloite perustaa 550 hehtaaria luonnonsuojelu-alueita sai laajaan kannatuspohjan. Espoonjoki virtaa kaupungin sydämessä ja päättäjät arvostavat sitä. Yhteistoiminta on alkanut. Vesistöjen kunnostusta selvitetään Uudenmaan ympäristökeskuksen kanssa.

Viheralueiden nakertamista voidaan rajoittaa yleiskaavalla. Tueksi tarvitaan puistovyöhykkeitä, mm. keskuspuistoon rajoittuviin asemakaavoihin. Jätevesipuhdistamosta voidaan saada korkeatasoinen ja samalla säästää viheralueita. Luontosuhde tulee luoda lapsena kantamaan koko eliniän. Kiitoksen ansaitsevat Villa Elfvik, Vihreä Lipun koulut ja päiväkodit sekä kierrätyskeskuksen toiminta.

Autoliikenne aiheuttaa melua ja pakokaasuja. Tarvitaan raide- ja poikittaisen joukkoliikenteen kehittämistä. Ruuhkamaksuja päästäneen kokeilemaan.

Pääkaupunkiseudun ilmansuojeluohjelmien hyväksymiset antavat pohjaa jatkotoimille.

Meluntorjuntasuunnitelma joudutaan Espoossa uusimaan EU-direktiivin myötä. Tielaitos ei ole toteuttanut osuuttaan meluntorjunnasta.Useat asukkaat kärsivät lentoliikenteen melusta yöaikaan. Espoossa kaavoitetaan asutusta lähelle isoja väyliä kuten Marinkallio. Hagalundinkallion tunnelin suuta on yritetty sijoittaa 30 metrin päähään asutuksesta.

Hyvällä kaavoituksella tulee ehkäistä terveyshaittoja ja turvata kulttuuriympäristöä. Yhdyskuntarakennetta on tiivistettävä, mikä edellyttää, että viheralueita jätetään vastapainoksi.

Huoltoasemien ja laitosten ympäristönsuojelua säädellään ympäristöluvilla niin, että haitat eivät muodostu kohtuuttomiksi. Vesiriitoja asukkaat osaavat sopia keskenään.

Ympäristönsuojelumääräykset tarkistetaan kuluvana vuonna. Pienhiukkasten päästämistä puutarhajätteiden poltosta naapureiden terveyttä heikentämään ei voida sallia kuten ei naapurikaupungeissakaan. Kuntien yhteistyötä on tiivistetty myös ympäristönsuojelussa. Kunnan ympäristönsuojelu kannattaa silti jatkossakin säilyttää lähellä kuntalaisia.

Juhani Kytö
Espoon ympäristölautakunnan pj (vihr)