Maa riittää ruokkimaan kyllä jokaisen ihmisen tarpeet, mutta ei kenenkään ahneutta, sanoi Mahatma Gandhi –

– Tarpeiden tyydytys on yksilöiden tarpeiden tyydytystä, toimeentuloa, suojaa, ruokaa, koulutusta, tarvetta saada apua kivunlievitykseen, ruumiin koskemattomuutta -( Nussbaum, Heller)

Voittojen kerääminen tai veronkierto ei ole tarpeen tyydytystä:
kapitalismi ei toimi nykyaikaisessa maailmassa, jossa lähtökohtana on ihmiskunnan keskinäinen tasa-arvo-yhteiset tavoitteet oikeudenmukaiselle ja reilulle maailmalle –

Mutta miten toimia, kun ei ole edes demokratiajärjestelmää, jota voisi käyttää käytäntöja hakiessa. Ihmisten omat selviytymismekanismit tietenkin toimivat, mutta ne ovat myös
uhanalaisia – saavatko käyttää omaa maataan, oman maan hedelmiä itse, kalastaa puhtaissa vesissä- Monikansalliset yhtiöt murtavat ihmisten omia toimintamekanismeja, likaavat jokia tai
vievät kalasaaliit. Metsien tuhoaminen tuhoaa lisäksi koko ekosysteemiä.

Joidenkin etuoikeus ei saa olla enää peruste riistoon, oli se sitten työn riisto, raaka-aineiden riistoa –
vaikka valtiot ovat erillisiä omine lakeineen, universaalit periaatteet oikeudenmukaisuudesta
ovat ainoa väline puuttua maailmanlaajuisesti epäoikeudenmukaisiin mekanismeihin, jotka pitävät köyhyyttä yllä – vaikka ei näkyvästi, itse asiassa KOLONIALISMI on vielä olemassa

-se on opaakki, näkymätön käsi – tämä uuskolonialismi pitää yllä veroparatiiseja: Offshore tarkoittaakin valtamerin saaria, vielä ” kiinni” entisissä isännissään: meneillään
keskinäinen avunanto: toisille EU – tuki ja vastavuoroisesti rahastot,
joita saa ”kätkeä” ilman tunnistamista, ilman paikkakunnalla asumista –
samoihin paikkoihin, joihin hirmuhallitsijatkin vievät kansalaistensa tuotot –

Nämä rahastot ovat näkymättömiä – niiden saaminen kansalaisten käyttöön puolittaisi köyhyyden: rekisteröinti ja sitten Merkelin ja Sarcozyn moneen kertaan esille ottama varainsiirtovero, pörssivero, sukkanauhavero, Robin Hood-vero, monta ehdotusta, monta nimeä – 0.05 prosenttia toisi jo huiman summan kansallisvaltioiden kärvisteleviin kassoihin – tai yhteiseen käyttöön köyhyyden poistamiseksi – UUSLIBERALISMI; UUSKOLONIALISMI eivät tule sattumalta – kaikki on hyvin laskettu ja suunniteltu –
Kapitalismi ei ota vastaan käsittelyyn valtiomiesten ehdotuksia, se olisi liian suuri uhka koko järjestelmälle –

Uusia ilmiöitä tulee myös jatkuvasti. Kehitysyhteistyötä on aina vaikeuttanut hallitusten korruptio, hirmuhallitsijat: Afrikassa rehottaa korruptio, veroparatiisit ovat ” hyvässä käytössä”
Voitonsaalilleen rientävät myös niin Kiina kuin Länsimaat uusliberalistisen talousjärjestelmän kera. Esim. Etelä- Afrikassa saadut yksityiset vesilaitosten voitot eivät koidu asukkaiden hyväksi: Kasvu vain ei valu alaspäin hyvinvointia lisäämään. Samoin Tunisiassa ja Egyptissä.

Näennäinen ulkoinen menestys vain kasvattaa kuilua. Intiasta kerrotaan tänään 9.1.2011 Helsingin sanomissa: Afrikassa tyytymättömyys kasvaa, kaipuu demokratiasta:
Nuorten työttömyys on valtavaa eikä demokratia tule ilman väkivaltaa –
Intressit ovat risteäviä, mutta paluutakaan ei ole – kärsimys on yhteisesti jaettua –
Terveydenhuolto ei kohtaa tarvitsijoita, eikä koulutus.

Naiset ovat nyt avainasemassa: Kuuntelin Etelä-Afrikan tutkijanaisten kertomuksia yliopistolla viime keväänä: Köyhyys lisää sairastuvuutta, ghetot palaavat takaisin – naisten on pakko tiedostua, lähteä poliittisesti liikkeelle. Nelson Mandelan aika antoi toivoa, nyt sitä ei juuri näy:
naisten raiskaukset ovat jokapäiväistä elämää. Ihmiskauppa rehottaa:
Uusliberalismi ja rahanpesu, korruptio ja väkivalta ovat vaikeita kysymyksiä jo erikseen –
mekanismit tulee kuitenkin tunnistaa ja eritellä niistä kohden tehtävät liikkeelle lähdöt –
Naiset, huivilliset ja huivittomat ovat liikkeellä – älkää antako periksi – olkaamme solidaarisia –
köyhyys satuttaa aina – lähellä ja kaukana – tietoa saa: ILO, UNCTAD, UNPF, UNICEF,
Kirkon Ulkomaanapu, Amnesty, Punainen Risti, Oxfam, Attac, Tax Justice Network,
Reilun kaupan yhdistys. Tampereen kehitysmaakauppayhdistys ry. jne. Tiedosta ei ole puutetta -toimista sen sijaan –