Tässä eilisen kaupunginhallituksen keskeiset päätökset. Esityslista avattuna löytyy täältä.

– Helsingin seudun maankäyttösuunnitelma ja HLJ

Kaupunginhallitus antaa Espoon lausunnot seudun maankäyttösuunnitelmasta ja joukkoliikennesuunnitelmasta kokouksessaan 15.12. Nyt käytiin evästyskeskustelua.

Suunnitelmat ovat pääosin hyvinkin vihreiden tavoitteiden mukaisia: Asumista keskitetään nykyisten ja tulevien ratojen sekä muuten hyvien joukkoliikenneyhteyksien ääreen. Viheralueita ei maankäyttösuunnitelmassa (tuleva metropolikaava) ole erikseen merkitty, mikä on heikennys maakuntakaavaan verrattuna.

Joukkoliikenteen osalta haluamme kiirehtiä niin Espoon kaupunkirataa kuin Raide-Jokeria. Kaupunkirata on jo valmiiksi suunniteltu ja toteutusta vaille. Se parantaisi Espoon keskuksen liikenneyhteyksiä merkittävästi ja kannattaisi ulottaa samantien Kauklahteen asti. Raide-Jokeria tarvitaan, koska bussi 550 on jo varsin täysi. Suunnittelu Espoon puolen uuden linjauksen osalta on käynnistymässä. Toteutukseen menee aikaa vähintään kymmenen vuotta.

Myös Länsirataa Vihdin ja Lohjan kautta Saloon halutaan aikaistaa 2026-2040 toteutettavien hankkeiden joukkoon. Tiehankkeista Kehä II:n jatko on pudotettu pois, mikä on hyvä asia. Espoo haluaa jatkaa sen suunnittelua kaupungin katuna. Myös tienkäyttömaksujen selvittämistä tuetaan.

Hyviä linjauksia, joita on ilo tukea.

– Omistaja-tilaaja-tuottaja -menettelyn arviointi, jatkokehityslinjausten hyväksyminen sekä kiinteistöpalvelujen ja kaupunkitekniikan tuotanto- ja tilaajayksiköiden uudelleenorganisointivaihtoehtojen tarkastelun käynnistäminen

Saimme esitykseen mukaan kaikki muutosehdotuksemme. Huolemme oli, että valmistelu tähtää yksioikoisesti ulkoistuksiin. Nyt selvitetään kaikki vaihtoehdot ja arvioidaan tarkemmin, mitä kiinteistönhoidon ja kadunrakennuksen palveluja kaupungin on järkevä tuottaa jatkossakin itse. Kaupunki keskittyy valtuuston määrittämiin tehtäviin ja hyödyntää markkinoita, mutta markkinoille meno ei ole itseisarvo. Tärkeää on, että taloudellisten säästöjen lisäksi muutoksilla tavoitellaan aitoa tuottavuuden kasvattamista ja palvelujen laadun parantamista. Raha ei siis ole ainoa mittari.

Saimme myös esittelyn Espoo Catering -liikelaitoksen tilanteesta. Kilpailulainsäädäntö estää kaupungin toimimisen markkinoilla. Tällä hetkellä Espoo Catering myy yksityisille noin 3 miljoonan edestä vuosittain. Tästä ongelmallisimmaksi on noussut eläkeläisaterioiden myynti Haukitalossa ja Tapiolan palvelukeskuksessa (0,3 me). Laki edellyttää toiminnan yhtiöittämistä, ellei se ole vähäistä ja satunnaista. Palveluliiketoimessa käynnistetään projekti vaihtoehtojen selvittämiseksi Espoo Cateringin osalta. Sitä valvoo palveluliiketoimen johtokunta.

Vaadimme vaihtoehtojen ja laintulkinnan huolellista tarkastelua. Espoo Cateringin suurin liikevaihto tulee koulu- ja päiväkotiruokailusta. Sitä ei mielestäni kannata yhtiöittää. Mutta myös eläkeläisten ruokailu on säilytettävä ja on sääli, jos kaupunki ei voi tehdä sitä omana toimintana, vaikka se on nykymuodossaan hyvinkin vähäistä.

Politiikkaa on sanoja ja sanoilla on merkitystä. Olennaista on, että muutoksia tehdään kaupungin kokonaistaloudellisuus ja laatu huomioiden. Ja henkilöstö on otettava aidosti valmisteluun mukaan.

Luottamushenkilöt pääsevät vaikuttamaan asiaan seuraavan kerran kaupunginhallituksen ja valtuuston neuvottelutoimikunnan iltakoulussa 9.2.2015. Valtuuston päätettäväksi asia on tulossa 13.4.

– Henkilöstösopimuksen hyväksyminen

Hyväksyttiin esityksen mukaan. Kaupunki ei irtisano eikä lomauta, ellei valtion suunnalta tule sellaisia päätöksiä jotka tähän pakottaisivat.

Kova tavoite on, että henkilöstön kokonaismäärä ei kasva vuoden 2015 aikana. Tätä on syytä seurata. Opetukseen, päivähoitoon ja sosiaali- ja terveystoimeen tarvitaan uusia työntekijöitä, kun väkimäärä kasvaa. On pidettävä huoli, ettei linjaus johda vuokratyövoiman kasvavaan käyttöön pysyvän henkilökunnan sijaan. Sote-johtaja Juha Metson mukaan esimerkiksi kotihoidossa pystytään saamaan 50 työntekijää lisää varsinaiseen asiakastyöhön tekemällä asioita fiksummin.

– Teknisen toimen johtajan tehtävän haettavaksi julistaminen

Olavi Loukon paikka laitettiin hakuun. Virka alkaa 1.8.2015 ja hakuaika on 7.12.2014 – 5.1.2015.

Esitimme viran määäraikaisuutta, jotta olisi voitu selvittää siirtyminen pormestarimalliin seuraavien kunnallisvaalien jälkeen. Tämä esityksemme ei saanut muilta kannatusta. Nyt haetaan avoimella haulla ammatillisesti pätevintä muutosjohtajaa Loukon seuraajaksi. Esityksemme mukaisesti haussa edellytetään yhteistyö- ja viestintätaitoja ja arvostetaan avoimuutta ja monipuolisia vuorovaikutustaitoja.

Esitimme myös, että hakuilmoituksessa olisi korostettu ymmärrystä kestävästä kehityksestä. Tämä oli liikaa muille puolueille. Kestävä kehitys Espoossa liian poliittista? Kestävä kehitys on olennainen osa Espoo-strategiaa ja saimme lupauksen, että kysymys nostetaan esiin haastatteluissa. Tämä riitti meille.

Kaupunginhallituksen puheenjohtajisto on mukana hakuprosessissa ja valinnan tekee valtuusto. Nyt toivotaan laajaa hakijajoukkoa Espoon tulevaisuuden kannalta todella merkittävään pestiin! Ja rinnalla on tarpeen löytää malli, jolla vahvistetaan poliittista johtamista Espoossa.