Kaupunginhallituksessa eniten keskustelua aiheutti kaupungin lausunto HLJ2015-luonnoksesta. Lopulta äänestettiin tieliikennemaksukannasta, vaikka kyse oli vain siitä, että ollaan mukana selvittämässä vaihtoehtoja. Kokoomukselle tuli tarve saada tähän kohtaan oma kriittinen kädenjälkensä. Alla asiat, joista on relevanttia raportoitavaa, esityslista avattuna löytyy täältä.

Listan ulkopuolelta käytiin läpi kuntajakoselvitystä (=metropolikaupunkiliitos) ja metropolihallintolakia koskevien lausuntojen käsittelyaikataulu:

12.1. lausuntoesitykset kaupunginhallitukseen, jäävät pöydälle
19.1. kaupunginhallitus päättää lausunnoista
26.1. valtuusto päättää lausunnoista.

Aikataulu on tosi tiukka, kun asukkaille on annettu kommentointiaikaa kuntaliitoksesta 8.1. asti. Tätä kritisoimme ja pidimme tärkeänä, että kuntalaisten palaute otetaan aidosti huomioon. Peruste aikataululle oli se, että lausunnot halutaan käsitellä yhtä aikaa ja metropolilaista annettavan lausunnon määräaika on 4.2. Siksi lykkääminen helmikuun valtuustoon ei onnistu.

– Kaupungin omavelkaisen takauksen myöntäminen Kiinteistö Oy Espoon Suviniityn pysäköinnin lainalle (Kv-asia)

Kysyin, onko 13,7 miljoonan euron kustannusarvio ja talousyhtiö realistinen ja ketkä voivat harrastustiloja käyttää ja millä kustannuksella.

Tähän vastattiin, että kustannusarvio on paras mahdollinen ja talousyhtälö kyllä toimii jos vaan tonteille löytyy rakentajat. Pysäköintiyhtiö tulee vuokraamaan harrastustiloja tarvitsijoille ja vuokra tulee olemaan vähintään omaksustannsvuokra.

Tyydyin tähän, päätettiin esityksen mukaan. Toivottavasti alue lähtee pian rakentumaan.

– Kaupungin omavelkaisen takauksen myöntäminen Kiinteistö Oy Jousenpuiston pysäköinnin lainalle (Kv-asia)

Toiminta tulee perustumaan markkinahintaiseen liityntä- ja vuoropysäköintiin, jolla voidaan kattaa Koy Jousenpuistolle aiheutuvat ylläpito-, huolto- ja käyttökustannukset huomioiden operaattorin liiketoiminnan edellyttämä kohtuullinen kate. Kysyin, minkä suuruinen on ”operaattorin liiketoiminnan edellyttämä kohtuullinen kate” ja takaako kaupunki, että operaattori saa katteensa tilanteessa kuin tilanteessa.

Tähän vastattiin, että operaattori valitaan kilpailulla ja sillä on normaali yritystoiminnan riski. Kaupunki ei siis takaa toiminnalle katetta, vaan takaa ainoastaan lainan. Kaupungin riskiksi jää siis se, että toiminta osoittautuu kannattamattomaksi ja laina jää kaupungin maksettavaksi.

Tämäkin vastaus tyydytti ja päätettiin esityksen mukaan.

– Tapiolan Harjoitusareena Oy:tä koskevan osakassopimuksen hyväksyminen

Kaupunki siis rakentaa uutta harjoitushallia Tapiolaan osakeyhtiömuodossa Tapiolan monitoimiareena Oy:n kanssa.

Osakassopimus hyväksyttiin sillä muutoksella, että sopimuksesta poistettiin viittaus jääajan verottajan hyväksymään markkinahintaan. Kaupungin juristi vakuutti, että sopimus on kaupungin edun mukainen. Jos päätöksistä ei synny yksimielisyyttä, edetään sopimuksen mukaan. Tämä on nyt paras mahdollinen tilanne, kun kaupunki on lähtenyt vähemmistöosakkaaksi.

Valtuusto edellytti, että tässä yhteydessä siirretään Matinkylän jäähalli Kiekkoilun tuen hallintaan.  Matinkylän hallista käydään neuvotteluja Espoon kiekkoilun tuen kanssa vielä tällä viikolla ja  lähtökohta on, että hallia voidaan käyttää elinkaarensa loppuun siten, ettei sen ylläpito rasita liikaa Espoon kiekkoilun tukea.

Pyynnöstäni kaupunginhallitukselle järjestetään erillinen iltakoulu liikuntahallien rakentamisesta ja eri lajien tukemisesta, jotta saisimme kokonaiskäsityksen siitä, miten kaupunki eri lajeja ja seuroja tukee. Jäähallit ovat vain yksi osa. Matinkyläläiset ovat odottaneet uimahalliaan jo liian pitkään. Toisaalta koulujen kentät ja liikuntasalit pitää myös saada aktiivikäyttöön ja kaupungin tuessa painotus matalan kynnyksen liikkumiseen ja siihen, ettei harrastaminen ole kiinni perheen tulotasosta.

– Uudet virat ja toimet sekä virkoja ja toimia koskevat muutokset ja lakkautukset vuonna 2015

Kysyin, miten palveluliiketoimessa voi olla 152 avointa virkaa ja toimea lakkautettavaksi. Vastaus oli, että ne ovat aidosti tyhjiä virkoja, eli sellaisia joihin ei ole ollut palkkarahoja aikoihin, eikä niissä ole määräaikaista saati pysyvää työntekijää. Kuulostaa erikoiselta, mutta luotimme tähän ja päätimme esityksen mukaan.

– Eräiden terveydenhuollon palveluista perittävien asiakasmaksujen tarkistaminen

Terveyskeskusmaksuja nostettiin esityksen mukaan, koska maan hallitus on leikannut valtionapuja ja nostanut maksukattoja. Siis siirtänyt kustannusten kattamisvastuuta kunnille.

Tästä käytiin pitkä keskustelu. Meidän Jyrki Myllärniemi kysyi, onko selvitetty maksukorotusten vaikutuksia vähävaraisiin, erityisesti niihin, jotka käyttävät useita palveluita. Terveyskeskusmaksusta on moni ryhmä vapautettu, mutta muista maksuista ei vapautuksia juuri myönnetä.

Vastaus oli, että ei ole selvitetty, mutta sen voisi tehdä. Selostusosaan kirjattiin lisäys, että sosiaali- ja terveystoimi selvittää tarkemmin maksuista ja niiden korotuksista aiheutuvia seurauksia.

– Vammaispalvelujen lyhytaikaisen laitoshoidon asiakasmaksun tarkistaminen

Sama keskustelu ja lisäys kuin edellä.

– Lausunnon antaminen Helsingin seudun maankäyttösuunnitelman, asuntostrategian ja liikennejärjestelmäsuunnitelman (HLJ 2015) luonnoksista

Pohjaesitys oli vihreästä näkökulmasta kelvollinen kompromissi, joten olimme valmiit sen hyväksymään. Keskeisinä kärkinä lausunnossa ovat kaupunkiradan ja Raide-Jokerin aikaistaminen.

Kokoomukselle lyhyt kirjaus positiivisesta suhtautumisesta tieliikennemaksun selvittämiseen oli liikaa. Pitkällisen väännön jälkeen tekivät siihen kohtaan lisäysesityksen, että autoliikenteeltä perittävien maksujen tulee olla osa valtakunnallista järjestelmää. Lisäys hävisi äänin 9-5, yksi poissa. Kokoomuksen Laura Kiijärvi äänesti pohjan puolesta.

– Valtuustoaloite neuvottelujen aloittamisesta HSL-kuntien kesken metron infrakustannusten uusista maksuperusteista (Kv-asia)

Meidän Sirpa Hertellin valtuustoaloite. Esitimme palautusta, koska vastauksessa ei avattu varsinaista problematiikkaa lipunhintojen nousupaineista. Kokoomus vastusti palautusta ja demarit menivät samaan kelkkaan, joten palautus hävisi äänin 6-8.

Lipun hinta on keskeinen joukkoliikenteen houkuttelevuustekijä ja myös tasa-arvokysymys. Kyllä meidän pitää ja kannattaa kaikin keinoin pyrkiä varmistamaan, että kun länsimetro käynnistyy, siirtyy suuri joukko espoolaisia sen käyttäjiksi. Samoin olen huolissani siitä, että pienituloisillakin on varaa liikkua.

No keskustelu jatkuu sitten valtuustossa puutteellisen vastauksen pohjalta.