Kaupunginhallitus on käsitellyt kokouksissaan 15.9. ja 29.9. muun muassa Länsimetroa, Suomenojaa ja kaupunkikonsernin riskienhallintapolitiikkaa. Tässä raporttia etenkin noista asioista.

Valtion ja Helsingin seudun kuntien välisen sopimuksen hyväksyminen suurten infrahankkeiden tukemiseksi ja asumisen edistämiseksi (15.9.)

Tässä on kyse sopimuksesta, jossa kaupunki sitoutuu lisäämään asuntorakentamista, ja valtio tukemaan suuria joukkoliikennehankkeita, meidän osaltamme siis Länsimetron jatkoa 30 % kustannuksista. Valtion tuki on sidottu maanrakennusindeksiin, eli sen mukaan korjattujen kustannusten mukaan toteutuu tuo 30 % v. 2020. Olen aiemmin kirjoittanut, että asuntotavoitteista ei saa tulla kiristysruuvia, jolla kehnompiakin kaavoja ajetaan läpi väkisin.

Länsimetron jatke (15.9.)

Tämä asia liikahtikin jo eteenpäin 29.9. valtuuston kokouksessa. Jo kaupunginhallitusvaiheessa vaadimme kattavampia tietoja ja laskelmia riskienhallinnasta ja kustannusvaikutuksista päätöksenteon tueksi ja myös kuntalaisten tietoon. Valtuustovaihetta varten luvattiin toimittaa jotakin tarkempaa. Parin viime viikon aikana olen osaltani pitänyt huolta siitä, että tämä lupaus toteutuu. Valtuuston kokoukseen lisätietoja ja selostuksia saatiinkin. Päätöksentekokulttuuria parannetaan pieni pala kerrallaan.

Tilannekatsaus Suomenojan satamasta (15.9.)

Kyse on siis julkisuudessakin laajasti ruodituista Suomenojan sataman epäselvyyksistä. Saimme selostuksen käynnistyneistä toimenpiteistä: sisäinen tarkastus on käynnistetty ja se valmistuu lähiaikoina. Mahdolliset rikosoikeudelliset kysymykset eivät tietenkään kuulu sisäisen tarkastuksen piiriin, vaan poliisin tutkittavaksi. Kaupungin johdolle, kh:lle ja valtuuston neuvottelutoimikunnalle on tämän asian myötä herätty järjestämään kriisiviestintäkoulutus, jotta jatkossa vastaavissa kriiseissä tieto kulkee saumattomasti ja pelisäännöt ovat selvät.

Kuten aiemmista aihetta koskevista kirjoituksistani käy ilmi, välillä kaupungin toimintakulttuurin korjaaminen vaatii paksunahkaisuutta. Sitähän onneksi piisaa.

Kaupunkikonsernin riskienhallintapolitiikan hyväksyminen (29.9.)

Sattumalta juuri vilkkaan Länsimetroa koskevan riskienhallintakeskustelun keskellä saimme käsiteltäväksemme koko kaupunkikonsernin uudistetun riskienhallintapolitiikan. Kuntalain uudistumisen myötä riskienhallinnan vastuita on ollut syytä selkiyttää. Kaupungin riskienhallintatyöstä on tarkoitus tehdä aiempaa systemaattisempaa ja näkyvämpää. Toivoin, että myös kaupunginhallitus ottaisi asiassa aiempaa aktiivisempaa roolia.

Lisäksi olemme päättäneet mm. seuraavista asioista:

 • Iso liuta uusia nimityksiä lautakuntiin, jaostoihin ja neuvottelukuntiin. Luottamushenkilöt saattavat vaihtua kesken kauden, jos joku esimerkiksi muuttaa pois Espoosta (Kv-asioita, eli menevät vielä valtuustolle).
 • Kaupunginhallituksen 29.9.2014 kokouksen kokousajan muuttaminen
 • Espoon uuden sairaalan laitoshuollon organisointi HUS-Desiko -liikelaitoksen hoidettavaksi (Kv-asia)
 • Valtuustoaloite pohjoismaisen koulun perustamismahdollisuuksista suomenkieliselle opetuspuolelle (Kv-asia)
 • Nuorisovaltuuston jäsenen matka Espoon ystävyyskaupunki Esztergomiin 26.-28.9.2014
 • Valtuustokysymys koulujen väistötilojen myöhästymisestä (Kv-asia)
 • Vastaselityksen antaminen korkeimmalle hallinto-oikeudelle lausunnosta, joka koskee Gobbackan asemakaavaa
 • Kiinteistö Oy Koskelonteollisuus 3 -nimisen yhtiön myynti Conorin Oy:lle ja sijoitusyhtiöille (Oy Interior Invest Ab, Berner Capital Oy ja Karkkolainen Invest Oy) Koskelosta, kortteli 82001 tontti 3  …
 • Valtuustokysymys liikuntatoimen asioiden selvittämisestä ja korjaamisesta (Kv-asia)
 • Osallistujien nimeäminen Uudenmaan maakuntaparlamenttiin 20.-21.11.2014
 • Valtuuston 8.9.2014 päätösten laillisuusvalvonta
 • Koivuhovinlaakso, asemakaavan ja asemakaavan muutoksen sekä maankäyttösopimusten hyväksyminen, alue 160600, 55. kaupunginosa Sepänkylä