Tänään kaupunginhallituksessa tärkeimmät asiat olivat tulivat listan ulkopuolelta. Saimme selvityksen satamasotkujen vaiheesta, otimme kantaa tili- ja vastuuvapauden myöntämiseen avustuksen hakemattajättämisen tiimoilta ja kävimme läpi talousarvioneuvottelujen aikataulua.

Päätökset esityksen mukaan, ellei toisin mainita. Esityslista avattuna löytyy täältä.

– Selvitys vuoden 2013 tilintarkastusmuistion havainnoista

Kaupunginhallitus päätyi antamaan vastauksen myös tili- ja vastuuvapauden myöntämistä koskevan huomion osalta. Kyse on siis hakematta jääneestä opetustoimen avustuksesta.

Kaupunginhallitus esitti 12.5.2014 tarkastuslautakunnalle antamassaan lausunnossa, että tuolloin asian johdosta tehtyjä toimenpiteitä on pidettävä riittävinä ja vastuuvapaus vuodelta 2013 voidaan myöntää myös sivistystoimen johtajalle ja suomenkielisen opetustoimen johtajalle.
Valtuusto päätti kuitenkin tarkastuslautakunnan esityksestä olla myöntämättä vastuuvapautta, kunnes unohduksen mahdolliset taloudelliset vaikutukset on arvioitu. Itsekin päädyin valtuustossa olemaan tarkastuslautakunnan kannalla.

Nyt on tullut tieto, että opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää vuosille myös 2015 – 2016 vastaavaa valtion erityisavustusta yhteensä noin 26 miljoonaa euroa. Avustusta pitää hakea 19.11.2014 mennessä.

Kaupunginhallitus linjasi tänään yksimielisesti seuraavaa:

Espoo tulee hakemaan avustusta, joten voidaan todeta, että sillä että Espoo jätti marraskuussa 2013 hakematta avustusta vuosille 2014 – 2015 ei ole taloudellista merkitystä (koska aiemmin haettua rahaa jäi käytettäväksi myös vuodelle 2014). Näin ollen vastuuvapauden myöntämiselle ei ainakaan enää tämän tiedon jälkeen ole esteitä ja vastuuvapaus tulisi myöntää myös sivistystoimen johtajalle ja suomenkielisen koulutoimen johtajalle.

Tämä lähti nyt siis yksimielisenä kaupunginhallituksen kantana tässä vaiheessa tiedoksi tarkastuslautakunnalle, joka valmistelee asian valtuustolle.

– Valtuustokysymys espoolaisten veneiden talvitelakointipaikkojen riittävyyden turvaamiseksi (Kv-asia)

Pyynnöstämme vastauksen viipymistä perusteltiin seuraavasti: Pitkäaikaista veneiden talvisäilytysratkaisua on tarkoitus käsitellä Espoon laajuisesti kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaoston marraskuun kokouksessa, jotta voidaan sovittaa yhteen metrovyöhykkeen kehittäminen ja veneilyn tarpeet. Sen jälkeen vastataan valtuustokysymykseen.

– Lisäasia: Selostus Suomenojan satamasotkuista

Kuultiin ja merkittiin tiedoksi selostus ja keskeiset suositukset Espoon sisäisen tarkastuksen erillisselvityksestä, joka koskee liikuntapalvelujen merellinen ulkoilu -yksikön toimintaa (=sisäinen tarkastus). Katso tarkemmin kaupungin tiedotteesta.

Lisäksi kaupunginjohtaja on määrännyt uuden sisäisen tarkastuksen Suomenojan sataman polttoaineen jakelusta ja sitä koskevasta ohjeistuksesta. Kaupunki myös seuraa Suomenojan satamasta tehtyjen rikosilmoitusten käsittelyä ja ryhtyy tarvittaessa asianmukaisiin toimenpiteisiin.

Hyvä, että saatiin väliaikatietoa selvitystyön etenemisestä. Asian käsittely jatkuu ensi viikolla.

– Talousarvioneuvottelujen aikataulu

Kaupunginjohtajan talousarvioesitys julkistetaan torstaina 30.10. ja talousarvioneuvottelut käydään 11., 12. ja 14.11. Tiukat neuvottelut tulossa, ensi vuoden talousarvion lisäksi tarkoitus on linjata tarkemmin talouden tasapainotus- ja tuottavuusohjelman toimia.