Tässä tämän päiväisen kaupunginhallituksen päätökset. Strategiaan saimme hyvin vihreitä kirjauksia, sen jälkeen hävittiin monta äänestystä. Tässä vain ne asiat, joissa oltiin aktiivisia. Lista avattuna löytyy täältä.

– Espoo-tarinan, strategiaperustan ja poikkihallinnollisten kehitysohjelmien hyötytavoitteiden hyväksyminen (Kv-asia)

Espoo-tarina on parantunut huimasti käsittelyn aikana ja siinä näkyy hyvin jo vihreidenkin käden jälki. Vielä kuitenkin riitti parannettavaa, joten viikonloppuna vaihdettiin ahkerasti sähköposteja ja käytiin aiempaa lausuntoamme läpi ja saatiin kasaan hyvä lista tarpeellisia esityksiä.

Olimme ainoa ryhmä, joka oli tehnyt etukäteen muutoksia. Kaupunginjohtaja otti useita muutoksiamme omaan esittelyynsä. Saimme lisättyä maininnat mm.

– espoolaisten ekologisen jalanjäljen pienentymisen
– kaikkien espoolaisten vaikutusmahdollisuudet oman kotikaupunkinsa kehittämiseen
– espoolaisen kulttuuritarjonnan rikkauden
– toiminnan avoimuuden
– kestävän kehityksen painotuksen
– segregaation torjumisen
– edullisen ja monimuotoisen asuntotuotannon
– kaupungin työntekijöiden työtyytyväisyyden

Teimme kokouksessa vielä seuraavat muutosesitykset, joita kaupunginjohtaja ei ottanut nimiinsä:

– Ryhmäkoot ovat pieniä ja kasvattajilla on aikaa keskittyä lapsiin.
– Joukkoliikenteen, pyöräilyn ja kävelyn kulkumuoto-osuus kasvaa.
– Kaikki hankinnat tehdään vastuullisesti kestävä kehitys huomioiden. Espoon ilmastopäästöt vähenevät 30% vuoteen 2020 mennessä vuoden 1990 tasosta.
– Osaava ja innostunut henkilöstö viihtyy työssään
– Huolehditaan veropohjan kestävyydestä ja torjutaan harmaata taloutta.

Puheenjohtaja otti esityksemme käsittelyyn kokonaisesityksenä, mistä jätimme eriävän mielipiteen. Esitys hävisi äänin 11-4, demareiden Hannele Kerola kannatti niitä lisäksemme. No näistä jatketaan neuvotteluja sitten valtuustoryhmien voimin.

Kaupunginjohtaja otti nimiinsä myös muutaman Kd:n, perussuomalaisten ja Kokoomuksen esityksen. Visiota hiotaan vielä kokoomuksen sangen hyvän muotoilun pohjalta valtuustovaiheessa.

Poikkihallinnollisten ohjelmien hyötytavoitteisiin emme tehneet muutoksia.

– Sivistystoimen palvelujen ja organisaation kehittäminen sekä johtosääntöjen muuttaminen (osittain Kv-asia)

Sivistystoimen johtaja Sampo Suihko perusteli aluksi vielä kerran muutoksen tarvetta. Meitä esitys ei vakuuttanut nuorisotoimen ja työväenopiston osalta.

Meidän Saara Hyrkkö esitti asian palauttamista niin, että nuorisotoimi säilyy jatkossakin omana tulosyksikkönään ja laaja-alainen vastuu nuorisoasioiden johdosta ja koordinaatiosta sekä nuorisopolitiikasta osoitetaan nuorisotoimen johtajalle.

Esitys hävisi 10-4 (demari Sistonen jääväsi itsensä, ei varaa paikalla) Hannele Kerolan ollessa ainoana samaa mieltä. Saara teki vielä saman sisältöisen muutosesityksen, joka sekin kaatuii samoin numeroin.

Demareiden Hannele Kerola puolestaan teki palautusesityksen, että aikuiskoulutuksen jatkovalmistelu tehdään nykyisen toimintamallin pohjalta. Perusteena se, että Omnian vahvistaminen ei ole tässä vaiheessa perusteltua, kun kuntarakenne, metropolihallinto ja koko toisen asteen koulutus ovat muutosten kohteena. Omnian ja työväenopiston asiakkaat ovat aivan erilaisia: Nuorten ja aikuisten opetus on eri asia, samoin tutkintotavoitteinen ja ei-tutkintotavoitteinen koulutus.

Kannatimme tätä esitystä, joka hävisi samoin numeroin 10-4.

Nostin keskustelussa esiin sen, että työväenopiston siirtäminen Omniaan tarkoitta samalla, että ruotsinkielinen työväenopisto Arbis erotetaan omaksi yksikökseen svenska rumin alle. Tätä ovat Arbiksen työntekijät vastustaneet, koska yhteistyö kaksikielisessä työväenopistossa on toiminut hyvin. Kysyin kahteen kertaan, paljonko maksaa uuden työväenopistolaitoksen perustaminen, mutten saanut vastausta.


– Vuoden 2013 huhtikuun kuukausiraportti

Rahoitusjohtaja Reijo Tuori esitteli asiaa. Näyttää siltä, että tulostavoitteet on toteutumassa hyvin. Merkittävimmät poikkeamat koskevat talouden tunnuslukuja.

Isoimmat kuluerät ovat henkilöstökulut ja palvelujen ostot. Näiden osalta tilanne on rauhoittunut ja kasvua voi pitää maltillisena. Henkilöstölisäykset kohdistuvat käytännössä sivistystoimen ja sosiaali- ja terveystoimen palvelutehtäviin.

Lisämäärärahaesityksiä lienee tulossa elokuussa noin 10 me edestä. Luku on sinänsä pieni kokonaisbudjettiin nähden, mutta haastava sekin, koska tulopuolella ei odotettavissa parannuksia. Vuosikatteen taso pitäisi olla vähintään 160 me, mutta se on jäämässä 80 me. Saattaa olla, että lainanottoa pitää kasvattaa jo tänä vuonna.

Tilikauden tulos tulee olemaan reilusti miinusmerkkinen. Tulevina vuosinakin ollaan ongelmissa tuloksen ja vuosikatteen osalta.

– Espoon ja Kauniaisten kaupunkien ympäristömeludirektiivin mukainen meluntorjunnan toimintasuunnitelma 2013

Tässä käytiin keskustelua siitä, merkitäänkö tiedoksi vai hyväksytäänkö suunnitelma. Ympäristölautakunta lähetti asian kaupunginhallitukseen nimenomaan päätettäväksi, mutta teknisen toimen johtaja Olavi Louko ei suostunut asiaa niin esittelemään, koska se olisi hänen mukaansa tarkoittanut sitoutumista suunnitelmaan. Esitin, että suunnitelma olisi hyväksytty ohjeellisena, mutta emme saaneet sille kannatusta, joten äänestys hävittiin 12-3.

Suunnitelman tekeminen perustuu EU:n ympäristömeludirektiiviin, eli se on pakko tehdä. Silti kaupunginhallituksen enemmistö ei halunnut sitoutua edes ohjeellisesti meluntorjuntaan, vaikka ohjelma on tehty hyvin realistisesti vähäiset resurssit huomioiden. Melkoisen surkeaa.


– Perusmäki, Gobbacka, asemakaavan sekä maankäyttösopimusten hyväksyminen, alue 712600 (osittain Kv-asia)

Päätös meni esityksen mukaan, mutta tässä yhteydessä todettiin tarve seminaariin tai iltakouluun maankäyttösopimusten periaatteista ja keinoista kiirehtiä niiden syntymistä.

– Lausunnon antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle valitusten johdosta Laajalahti, asemakaavan muutos, Turvesuo pohjoinen, alue 120602

Tein esityksen, joka kuului lyhykäisyydessään ”Espoon kaupunginhallitus yhtyy valittajien näkemyksiin ja toteaa että valtuuston päätös tulisi kumota.” Äänestys hävittiin 10-4, tällä kertaa meitä tuki Rkp:n Ulf Johansson.

Hyvä mieli jäi aktiivisesta strategiatyöstä. Hieno hetki oli, kun asiaa käsiteltiin vihreiden muutosesityspaperin pohjalta. :)