Tänään kaupunginhallituksessa asiat menivät pääosin esityksen mukaan. Alla muutama kommentti niistä, jotka eivät menneet nuijan kopautuksella. Esityslista avattuna löytyy täältä.

– Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevasta lainsäädännöstä

Koska sote-uudistus on monella tapaa vaiheessa ja Espoon lausunnossa on paljon hyvää, päädyimme olemaan sen kannalla, vaikka ryhmässä löytyy tukea myös ajatukselle sote-järjestämisvastuun siirtämisestä metropolille.

Esittelijä teki aamuneuvottelujen jälkeen lausuntoon muutamia pieniä lisäyksiä talousvaikutusten huomioimisesta sekä ruotsinkielisistä palveluista. Meidän Saara Hyrkkö nosti esiin opiskelijahuollon tilanteen ja sen johdosta lausuntoon tuli lisäys:

Edellä todettujen lisäksi Espoo pitää tärkeänä, että sote-uudistuksen yhteydessä huomioidaan erilliskysymyksenä pääkaupunkiseudun opiskeluterveydenhuollon kokonaisuus (YTHS eli Ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiön ja ammattikorkeakoulujen opiskeluterveydenhuollon järjestäminen).

– Talouden tasapainotus- ja tuottavuusohjelman (TATU) hyötytavoitteiden ja linjausten hyväksyminen sekä talousarvion tarkistus (Kv-asia)

Tämä jäi pöydälle neuvotteluja varten. Vihreiden ja demareiden kannanotot ennen neuvotteluja herättivät vähän närää. Niissä ei kuitenkaan ollut mitään, mikä ei olisi tullut ilmi jo Korpilammen seminaarissa. Valmistelu lähtee 25 me säästöistä, vaikka syksyn budjettineuvotteluissa sovittiin 10 me sopeutuksesta jo tiukkaan budjettiin. Kaupunginjohtajan näkemys on, että 25 me säästöt eivät heikennä palveluita. Tätä on vaikea uskoa, kun lukee mistä säästöt otetaan. Lisäksi tiedämme jo nyt, että ylityspaineita on erikoissairaanhoidossa ja toimeentulotuessa. Ne tuodaan tarvittaessa valtuustolle erillispäätöksinä.

180 me investointikatto (ei sisällä Länsimetroa) tarkoittaa myös tiukkaa priorisointia. Viime vuonna investoitiin 230 me. Ja koulukorjauksia riittää jonoksi asti. Kaupunginjohtaja totesi myös, että 2,4%  tavoite tuottavuuden parantamiseen vuosittain on tosi kova. Kova esitys kasvavassa kaupungissa on myös se, ettei henkilöstön määrä lisäänny vuonna 2015.

– Rakennusvalvonnan palveluiden parantaminen

Kokouksen lopuksi pidettiin seminaari rakennusvalvonnan palveluiden parantamisesta. Vaikka yksittäistä kritiikkiä on tullut, vaikuttaa toiminta resursseihin nähden todella tehokkaasti.

Keskeiseksi ongelmaksi on muodostunut yksityisten päiväkotien rakennusluvat. Niiltä vaaditaan aivan oikein samaa tasoa kuin omalta rakentamiselta, mutta tämä on johtanut siihen, että hankkeet, jotka Oulussa tai Vantaalla saavat luvan, eivät kelpaa meille. Kysymys kuuluu, onko meillä varaa pitää laatutaso niin korkeana. Tämä asia vaatii linjaamista ja ehdotus oli, että se voisi olla tila- ja asuntojaoston tehtävä.

Hyvä että keskustelua käytiin kaupunginhallituksessa. On kuitenkin etupäässä operatiivisen johdon asia saada lupaprosessit sujumaan sielläkin missä nyt on ongelmia.