Tässä tämän päivän kokouksen päätökset. Esityslista avattuna löytyy täältä, tässä ne päätökset, joihin tuli muutoksia:

– Edustajien nimeäminen Suomen Kuntaliiton kuntapäiville Ouluun 14.- 15.5.2013

Täyttä 17 edustajan joukkoa ei saatu vielä kasaan. Vihreistä Ouluun lähtevät Tiina Elo, Sirpa Hertell, Jyrki Myllärniemi, Saara Hyrkkö ja Inka Hopsu. Kokoomuksesta ilmoittautuivat Ari Konttas, Jouni J. Särkijärvi, Laura Kiijärvi ja Ville Lehtola, demareista Markku Sistonen ja Martti Hellström, perussuomalaisista Kurt Byman, Teemu Lahtinen, Veera Ruoho, Seppo Sonkeri ja rkp:stä Kurt Trosell. Lista saattaa vielä täydentyä.

– Valtuustoaloite Espoon terveydenhoitopalvelujen saatavuuden ja laadun parantamiseksi (kv-asia)

Aloitteen puitteissa käytiin keskustelu terveyskeskusten tilanteesta. Toivoimme, että terveyskeskusten tilanne tuotaisiin kaupunginhallituksen käsittelyyn. On kyse niin suuresta osasta kaupungin budjettia, että asiaa on syytä käsitellä myös kh-tasolla.

Meillä on onneksi kaupunginhallituksen jäsenenä Myllärniemen Jyrki, jolla on kahdeksan vuoden kokemus sosiaali- ja terveyslautakunnasta. Jyrki totesi, ettei palveluiden keskittäminen aina ole osoittautunut toimivaksi ratkaisuksi. Esimerkiksi sosiaalipuolella lähipalvelut tavoittavat tarvitsijat helpommin.

Pidän erittäin tärkeänä, että sote-asioita tuodaan kaupunginhallituksen käsittelyyn. Se pohjustaisi hyvin myös syksyn budjettineuvotteluita. Päätettiin, että kevään aikana terveyspalveluiden johtaja Eetu Salonen pyydetään kaupunginhallituksen kuultavaksi ja samalla saadaan katsaus sote-uudistukseen.


– Muutos Espoon ja Kauniaisten kaupunkien sekä Kirkkonummen kunnan ympäristöterveydenhuollon yhteistoimintasopimukseen (KV-asia)

Itse sopimus on siis puolestamme ok. Pyysimme tässä yhteydessä selvityksen eläinlääkäriresurssien riittävyydestä.

Espoon malli on, että kaksi eläinlääkäriä tekevät valvontatyötä 30% työajastaan. Yhteensä resurssia on siis 60% verran. Tämän osuuden palkasta maksaa valtio.

Espoossa on haettu aktiivisesti toimivaa mallia valvontaeläinlääkärin toimen hoitamiseen. Valvontaeläinlääkärin työ on rankkaa (liittyy usein päihde- ja mielenterveysongelmiin, poliisiakin tarvitaan). Aluehallintovirasto on ollut tyytyväinen aktiivisuuteen, jolla Espoossa on hoidettu valvontatehtäviä.

On tärkeää, että resurssien riittävyyttä seurataan. Valvontatehtävien määrä valitettavasti lisääntyy kokoajan.

Yhteistyösopimuksessa ei ole määritelty henkilökunnan määrää. Tarvittaessa meidän on lisättävä valvontaan käytettävää aikaresurssia, mutta se on sitten talousarviokysymys.

– Lausunnon antaminen Koivusaaren osayleiskaavaehdotuksesta

Esittelijä otti pyöräilyä koskevan muutosesityksemme nimiinsä. Lausuntoon tuli kirjattua lause: “Länsiväylän varrella kulkee keskeinen pyöräilyn laatukäytävä Espoosta Helsinkiin. Koivusaaren suunnittelun yhteydessä on turvatta tämän yhteyden säilyminen sujuvana.”

Lisäksi tein kaksi muutosta, joilla olisi jätetty auki, miten Hanasaaren ja Koivusaaren liittymät Länsiväylälle toteutetaan, kuitenkin niin, että Hanasaaren yhteydet säilyvät nykyisen tasoisena. Muutosesitykset hävisivät äänin 11-4. Espoo siis haluaa, että Hanasaaren liittymä pysyy paikoillaan.

Pääasia, että pyöräilyesitykset menivät yksimielisesti esittelijän pohjaan.

– Saunalahden yhteistoiminta- ja esisopimuksen täydennyksen sekä kiinteistöjärjestelyperiaatteiden hyväksyminen Kummelivuorensuun asemakaava-alueella

Tästä useampi lautakunnan jäsen oli esittänyt kysymyksiä, joihin saatiin kokouksessa vastauksia. Taustasta sen verran, että perussopimus on tehty 1989, silloin ei vielä ollut olemassa maankäyttösopimuksia. Nyt sopimusta ollaan soveltamassa viimeisiä kertoja. Sopimukseen on saatu neuvoteltua parannuksia.

Alkuperäisen sopimuksen edellyttämästä valtion tukemasta asuntotuotantovelvoitteesta luovuttu jo aiemmin. Tämän vastineeksi Asuntosäätiö ja Sato ovat valmiita luopumaan kaupungin tonttien etuosto-oikeudesta alueella. Saunalahden alueella ongelma on, että valtion tukemaa asuntotuotantoa on jo yli tavoitteiden. Nyt pitäisikin siis saada syntymään kovan rahan asuntoja.

Kunnallistekniikan korvaus on laskettu niin, että sillä saadaan kaupungille koituvat kulut katettua.  kustannukset. Omakotitontit on arvotettu 1,5-kertaisesti, koska pientalotontit ovat kalliimpia kuin kerrostalotontit. Tässä jaossa kaupunki ottaa kaikki pientalotontit, jotta voidaan luovuttaa omatoimiseen rakentamiseen.

Kokoomuksen Jouni J. Särkijärvi teki perustellun palautusesityksen, jotta esityslistalta kävisi selkeästi ilmi päätöksen perustelut ja liitteet vastaisivat listatekstiä. Kannatimme palautusta, koska päätöksenteon avoimuuden kannalta on tärkeää, että listatekstissä avataan niin kuntalaisille kuin päättäjille selkeästi se, mihin esitykset perustuvat. Palautus tehtiin yksimielisesti uudelleenvalmisteltavaksi.

Lisäksi valvottiin muutamia kj:n päätöksiä, jotka eivät ehtineet listalle.

Kokouksen jälkeen kaupunginjohtaja keskusteltiin lyhyesti huomenna julkistettavasta metropoliselvityksestä. Mutta siitä enemmän sitten kun selvitys on virallisesti julki. Vaikka onhan siitä uutisoitu jo niin Länsiväylässä kuin Hesarissakin.

Lausuntoaikaa noin 10 vkoa, viimeinen lausuntopäivä 20.5. Espoon lausuntoa valmistellaan seminaarissa koko valtuuston voimin 15.4.