Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä kertoi torstaina 16.5.2024 aikeistaan siirtyä eläkkeelle. Tämä aloitti lehdistössä spekulaatiot seuraajan valinnasta. Espoon Vihreät edellyttää avointa keskustelua Espoon johtamisjärjestelmästä hyvissä ajoin ennen rekrytoinnin aloittamista. Yhdenkään poliittisen puolueen jäsenkirja ei voi olla valintakriteerinä ilman läpinäkyvään pormestarimalliin siirtymistä. 

“Yhä useampi suuri kaupunki on ottanut käyttöönsä avoimen demokraattisen pormestarimallin, jossa ylimmän johdon poliittiset voimasuhteet määritellään asukkaiden toimesta vaaleilla. Pormestari ja apulaispormestarit ovat tuoneet kasvot kaupungin johtamiselle virkajohtoa selkeämmin. Kyllä Espoon Suomen toisiksi suurimpana kaupunkina kannattaisi pormestarimalliin tarttua”, Espoon valtuuston puheenjohtaja Inka Hopsu ehdottaa.

“Harva espoolainen osaa luetella kaupunkimme toimialajohtajien nimet saati tuntee heidän linjojaan ja ajatteluaan”, Hopsu sanoo esimerkkinä.

Espoossa asukkaita edustavat vaaleilla valitut luottamushenkilöt, jotka kaupunginhallituksen puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia lukuunottamatta toimivat tehtävässään oman päivätyönsä ohella. Kaupunginhallituksen puheenjohtajan luottamustoimi on kokopäiväinen ja varapuheenjohtajien osa-aikainen. Viranhaltijajohtajista koostuvan johtoryhmän kokouksiin heilläkään ei kuitenkaan ole pääsyä.

“Kaupunginjohtaja ja toimialajohtajat ovat Espoossa merkittäviä vallankäyttäjiä. Asiat eivät käytännössä ilman virkajohdon myötämielisyyttä etene, vaikka luottamushenkilöt olisivat päättäneet mitä”, kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtajana toimiva Henna Partanen kuvailee. 

“Asioita voi jarrutella, kiertää, tuoda uudelleen päätettäväksi, jatkoselvittää ja antaa hiljalleen unohtua. Tätä kaikkea meidän luottamushenkilöiden on välillä vaikea selittää asukkaille”, Partanen sanoo. “Esimerkiksi asukkaiden pitkään toivoma ja päättäjien linjaama osallistavan budjetoinnin kokeilu ei vieläkään ole toteutunut kuten pormestarivetoisissa kaupungeissa on.”

Espoon Vihreät muistuttaa, että nykyinen kaupunginjohtajamalli ei ole puhdas poliittisista arvoista vaan Espoossa johtajapestit ovat keskittyneet kokoomustaustaisille henkilöille. Kaupunginjohtajalla on lisäksi valta nimittää alaisiaan, mikä on omiaan vääristämään virkajohdon arvotaustaa.  

“Lähes kaksi kolmasosaa espoolaisista on äänestänyt muiden puolueiden kuin kokoomuksen ehdokasta viime kuntavaaleissa. Espoon erilaisten arvojen tulisi siten näkyä selvemmin kaupungin johdossa”, Partanen vaatii.

Vihreiden valtuustoryhmän puheenjohtaja Mikki Kauste peräänkuuluttaa myös avointa keskustelua johtamisjärjestelmän uudistamisesta. 

“Meillä on nyt erinomainen mahdollisuus miettiä muutoksia Espoon johtamisjärjestelmään. Pormestariston luottamus asukkailta mitataan ja ansaitaan kerran neljässä vuodessa. Uskon, että se lisäisi kaupungin johdon halua avoimeen vuorovaikutukseen asukkaiden kanssa”, Kauste sanoo. 

“Mikäli muiden ryhmien toimesta päättäisimme jatkaa nykymallilla, on kaupunginjohtajan toimikautta rajattava määräaikaiseksi”, Kauste vaatii. 

“Mäkelän seuraajan valintaprosessin on oltava avoin ja tasapuolinen. Johtajalta on edellytettävä kasvukaupungin erityispiirteiden ymmärtämistä, johtamiskokemusta sekä kunnallishallinnon vankkaa osaamista. Lisäksi Espoon hyvä tuntemus olisi varmasti eduksi. Kokoomuksen puoluekirja, sen sijaan, ei saa olla määräävä kriteeri Espoon seuraavaa kaupunginjohtajaa valittaessa”, Kauste päättää.