Kesälomat on pidetty ja kunnallispolitiikan syksy pyörähtää käyntiin. Valtuustoryhmät kokoontuvat ensi maanantaina ja kauden ensimmäinen valtuuston kokous on 15.8. Alla valtuuston esityslista muutamin kommentein. Katso myös koko lista.

Valtuusto
Esityslista 15.08.2011 klo 17:30
Valtuustotalo, Espoonkatu 5
 
  1         Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
  2         Pöytäkirjan tarkastajien valinta

  3         Kaupunginhallituksen varajäsenen eronpyyntö ja täydennysvaali
– Vihreiden paikka, erosin tehtävästä perusteena valtuustoryhmän sisäinen luottamustehtävien uudelleen jako. Tein tilaa Kokoomuksesta Vihreisiin siirtyneelle Mari Nevalaiselle, joka luopui ryhmää vaihtaessaan Kokoomuksen mandaatilla saamistaan paikoista. Näin toivomme myös muiden ryhmien toimivan, koska luottamuspaikat jaetaan vaalituloksen perusteella.

  4         Liikuntalautakunnan jäsenen eronpyyntö ja täydennysvaali
– KD:n paikka.

  5         Nuorisolautakunnan varajäsenen ja Länsi-Uudenmaan poliisilaitoksen neuvottelukunnan jäsenen eronpyyntö ja täydennysvaali
– Vihreiden Marjut Saarikoski luopui tehtävistä, valtuustoryhmä tekee valinnat maanantaina.

  6         Palveluliikelaitosten johtokunnan varajäsenen vaalikelpoisuuden menetys ja täydennysvaali
– Vihreiden paikka, Espoosta poismuuttaneen Teemu Merosen tilalle on valittu Petri Suominen.

  7        Espoon turvallisuusohjelman hyväksyminen
– Ohjelman tavoitteena on varmistaa espoolaisten arkiturvallisuus. Valtakunnallisena tavoitteena on, että kaikissa Suomen kunnissa olisi turvallisuussuunnitelma tai -ohjelma tämän vuoden loppuun mennessä. Valtuusto palautti ohjelman 18.10.2010 uudelleenvalmisteluun ja siihen on nyt lisätty valtuuston esiin tuomat toimenpidesuositukset ja täsmennykset.

  8        Valtuustokysymys rahastoinnista, rahastojen tilasta ja toimintatavasta
– Vihreiden Merva Mikkolan valtuustokysymys, joka on jätetty 4.5.2009. Vastaus on perusteellinen. Vastuullisesta sijoittamisesta todetaan, että merkittävimpänä tavoitteena on sen osuuden lisääminen. Tällä hetkellä eettisen sijoittamisen osuus on 3%. On todella tärkeää, että kaupungin sijoitustoiminta on läpinäkyvää. Mervan aloitteen ansiosta asia nousee nyt julkiseen keskusteluun.

  9        Valtuustokysymys toimenpiteistä terveyskeskusten palvelun saamiseksi asianmukaiselle tasolle
– Kokoomuksen Sanna Lauslahden kysymys, valmistelun keskeneräisyyden takia vastausta ei ole vielä voitu antaa.

  10        Valtuustokysymys aikomuksista tehostaa syrjäytymistä ja pahoinvointia ehkäisevää työtä edistävää tietopohjaa
– Demareiden Fredrik Almqvistin kysymys, ei vielä vastausta.

  11         Valtuustokysymys Soukan kirjaston sijoittamisesta
– Demareiden Jsminiitta Lumpeen kysymys, tähänkään ei vielä ole saatu vastausta.

  12        Valtuustoaloite kaupungin palveluiden tuotteistamisen vaikutusten selvittämisestä
– Kokoomuksen Ville Lehtolan aloite. Vastauksessa todetaan kuvataan miten tuotteistusta on tehty ja todetaan, että sitä jatketaan. Kiireellisintä tuotteistus on niissä palveluissa joita ostetaan myös ulkoa, jotta voidaan verrata oman tuotannon ja ulkoisen palvelun kustannuksia. Edelleen todetaan, että kaikkea ei ole järkevää eikä tarpeellista tuotteistaa. Tarvetta erilliselle selvitykselle ole, vaan työtä jatketaan osana tuottavuuden parantamista hyväksytyn tuottavuusohjelman mukaisesti.

  13        Valtuustoaloite konkreettisiin toimenpiteisiin ryhtymisestä harmaan talouden torjumiseksi
– Oma aloitteeni, Vihreät ovat tehneet vastaavan sisältöisen aloitteen useassa kunnassa. Espoossa asia tuli ikävällä tavalla ajankohtaiseksi, kun siivoustoimessa paljastui väärinkäytöksiä.

Hankintaohjetta on päivitetty ja työnjakoa selkiytetty toimittajien valvonnassa ja harmaantalouden torjunnassa. Myös alihankintaketjun valvontaa on pyritty tehostamaan. Harmaata taloutta pyritään torjumaan jatkossa myös tiivistämällä yhteistyötä eri viranomaisten ja pääkaupunkiseudun kuntien kesken. Erityisesti on tarkoitus tehostaa yhteistyötä verottajan suuntaan Helsingin mallin mukaisesti. Lisäksi todetaan, että pääkaupunkiseudun kuntien olisi yhteisesti yritettävä vaikuttaa lainsäädäntöön. Eduskunnassa Vihreät ovat jo pitkään vaatineet määrätietoisia toimia harmaan talouden kitkemiseksi.

Hyvä, että kaupunki on ryhtynyt rivakasti toimeen. Ja hyvä, että tämäkin asia nousee myös julkiseen keskusteluun aloitevastastauksen myötä. Kuntien on toimittava tässäkin asiassa esimerkillisesti.

  14        Valtuustoaloite täysikokoisista voimistelusaleista ja urheiluhalleista uusia kouluja suunniteltaessa
– Rkp:n Marita Backmanin aloite, johon liikunta- ja opetuslautakunnat ovat vastanneet, että tarveselvityksiä tehdään jo. Seuraavat uudet liikuntasalit rakennetaan koulujen uudisrakennuksiin sekä peruskorjaus- että laajennushankkeiden yhteydessä. Merkittävin tulee olemaan Opinmäen liikuntahalli, joka tulee olemaan Matinkylä-Olarin suuralueen liikuntahalli.