Espoosta löytyisi lähes 1000 hehtaaria luonnonsuojelukriteerit täyttävää metsää. Siitä 550 hehtaaria saatiin pelastettua tuleville sukupolville.

Vaaliohjelman tavoite kaupunkiluonnon monimuotoisuuden suojelemiseksi on toteutunut monella tavoin. Merkittävin teko oli Sirpa Hertellin ja Nina Knaapilan aloite 550 metsähehtaarin suojelusta, jolla Espooseen saatiin toistakymmentä uutta vanhan metsän luonnonsuojelualuetta.

Espoon luonto on hyvin monipuolinen ja luonnonsuojelullisesti arvokkaita metsiä on yhä suojelematta. Tämä tammi sijaitsee Lippajärven rannalla Tammimäen jalopuumetsikössä.

Kaavoituksessa viheralueiden pitäminen viheralueina ja niiden nakertamisen estäminen vaatii jatkuvaa työtä. Tiina Elo on vaatinut kaavoitusohjelmassa olevien seudullisten ja keskeisten paikallisten ekologisten ja virkistysyhteyksien nykytilan ja kehittämisedellytysten selvittämistä monissa eri yhteyksissä, mm. liittyen Histan osayleiskaavan vaikutuksiin Natura-alueeseen.

Viheralueita on suojeltava yli kuntarajojen, missä auttaa auttaa Johanna Karimäen aloite pääkaupunkiseudun viheraluekaavasta, joka sai valtuuston hyväksynnän.