Tästä tavoitteesta kaikki poliittiset ryhmät ovat yhtä mieltä ja poliittista painetta on yritetty luoda kaikissa yhteyksissä. (Tiina Elo)