Kaupunkisuunnittelulautakunta kokoontuu torstaina 3.10. Alla listan asiat hieman avattuina. Virallinen asialista löytyy täältä.

***

3 Kuurinkallio, asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen, Kuurinniitty, alue 612703
Tehdään ajoyhteys Kuurinkallio-nimiseltä kadulta tontille, kun poistetaan osa ajoneuvoliittymän kieltävästä merkinnästä. Tässä ei varmaan mitään ihmeellistä.

4 Espoon keskus, Virastokeskuksen kaava-alueen lähiympäristön uudistamisen periaatteita
Edellisessä kokouksessa kaksi Espoon keskuksen kaava-asiaa jätettiin pöydälle odottamaan tätä laajempaa katsantoa. Nyt siis käsitellään kokouksessa tämän asian lisäksi myös radan eteläpuolella tapahtuva kauppakeskusten yhdistäminen sekä radan pohjoispuolella kaupungintalonkin kohtaloa sivuava kaava, joka näyttää ikävästi olevan valmisteltu nimenomaan siitä lähtökohdasta, että rumankaunis kaupungintalomme purettaisiin (ks. Kirsi Louhelaisen raportti edellisestä kokouksesta).

Aineistossa todetaan, että tässä vaiheessa ei päätetä kaupungintalon kohtalosta; puretaanko se osin, kokonaan vai ei lainkaan. Demarit ainakin ovat asiasta siinä määrin innostuneet, että lukivat ääneen erittäin kannatettavan esityksen kaupungintalon suojelusta jo viime kokouksessa, jossa asia siis pöydättiin.

Nyt linjataan Virastokeskuksen kaava-alueen periaatteita ja tavoitteita, joissa on hyvääkin: Espoon keskuksen ympäristöä kehitetään jalankulkuympäristönä, vanha puinen asemarakennus ”huomioidaan jatkosuunnittelussa” (tosin rakennus aiotaan siirtää, mitä kaupunginmuseo vastustaa), kuten myös yhteydet Espoonjokilaaksoon sekä Kirkkojärvenpuistoon (=puisto + järvi, vaikka välillä puhutaan vaatimattomammin vain vesiaiheesta) ja sieltä laajemmille virkistysalueille.

Jotain enteilee se, että saamme selvityksen myös ”tavoiteltavan kokonaisuuden taloudellisista realiteeteista”.

Ilmeisesti rakentamisessa pysytellään alle 12 kerroksessa. Tulossa on myös uusi aukio, joka rakennetaan osaksi Espoon keskuksen puistoalueita.

5 Päätöksiä ja kirjelmiä
Käsittelyssä on mm. EKYn myöntämä suunnitteluvaraus Matinkylään sijoitettavalle elämänkaariasumiselle. Paikka on hirveä: talot nousisivat Suomenlahdentien jatkeen eteläpuolelle upeaan varttuneeseen lähimetsään, joka on osittain Suomenojan kosteikon suojavyöhykkeeksi määritettyä aluetta sekä voimassa olevassa kaavassa lähivirkistysaluetta. Metsä on vasta valmistuneen liito-oravakartoituksen mukaan myös täynnä liitureita.

Toinen kirjelmä koskee Leppävaaran radan pohjoispuolista aluetta.

6. Espoon kaavoitusohjelma 2014-2017 (Kh-asia)
Jäi pöydälle ja ilmeisesti jää vielä kerran pöydälle. Erittäin merkittävä asia: mukana roikotetaan niin Histaa, Kehä II:n jatketta kuin Keskuspuiston turmioksi koituvaa sikamaisen kallista Espoonväylää, joka näyttäisi etenevän kaavakoneiston rattaissa ilman minkäänlaista selvyyttä vaihtoehtoisista ratkaisuista.

Mukana on myös muutama ei-kannatettava muotoilu, mm. ”pientalovaltaisten uudiskaavojen tekeminen yhdyskuntarakenteen laajenemissuunnissa”.

Uuden ilmastonmuutosraportin myötä pitänee painottaa ainakin kaavoituksen energiatietoisuutta.

***

Näiden kokousasioiden lisäksi infossa käsitellään seuraavat asiat:

-Selvitys Matinkylän ja Olarin yhdistämisestä kattamalla Länsiväylä ja sekä muut Matinkylän ajankohtaiset asiat
-Westendinportti, kokonaistarkastelu liittyen Westend III:n asemakaavamuutoksen palautukseen 26.2.103
-Virastokeskuksen kaava-alueen lähiympäristön uudistamisen periaatteita

Edellisen kokouksen infossa jäi käsittelemättä liito-oravaselvitys, johon jo yllä viittasin. Se ilmeisesti esitellään nyt. Raportti antaa luotettavan kuvan liito-oravan esiintymisestä tutkimusalueella. Sen mukaan liituri esiintyy Länsiväylän eteläpuolisessa Espoossa monin paikoin. Kuitenkin selvityksen mukaan yksilömäärä on hyvinkin vaatimaton, enintään 34 yksilöä. Myös esiintymisalueiden yhteydet ovat useissa kohdin kriittiset eli hyvin heikot.