Infossa käsiteltiin tulevaa Niittykummun metroaseman pohjoisosaa, joka vaikuttaa melko hyvältä. Tiiviimpää ja kaupunkimaisempaa kuin metroaseman seutu. Alueen aukio, joka on jätetty lähinnä kirkon näkymien vuoksi, ei vaikuta kovin hyvältä, mutta tätä toivon mukaan tarkastellaan vielä.

Tämän lisäksi käytiin läpi Otaniemen kattavaa pysäköintisuunnitelmaa. Suunnitelmassa on tutkittu Otaniemen parkkipaikkojen nykykäyttöä (80% täyttöaste), alueen opiskelijoiden ja työssäkävijöiden liikkumista (paljon julkisia, paljon polkupyöriä), työntekijöiden asumista (valtaosa metrolinjojen ja jokerin varrella) sekä oletettavia trendejä ihmisten liikkumisessa. Pysäköintiratkaisuista tutkitaan keskitettyä pysäköintiä, erityisesti parkkihalleja ja luolapysäköintiä sekä pysäköinnin vaiheistusta.

Lisäksi käsittelyssä ollutta Suvisaariston osayleiskaavaa, tarkalleen ottaen kolmea sellaista, käytiin läpi.

  3. Keran osayleiskaavan tavoitteet, alue 132700, (Kh-asia)

Keran osayleiskaavan tavoitteet hyväksyttiin. Nyt siis linjattiin osayleiskaavan tavoitteita, joiden pohjalta tutkitaan erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja. Alueen suurin muutos on se, että häiriötä aiheuttava teollinen toiminta poistuu, mutta toimitilamaisen työpaikkatoiminnan on tarkoitus jäädä. Alueella on siis jo valmiiksi työpaikkoja, vain asukkaat puuttuvat.

Pohjaesitys oli jo valmiiksi erittäin hyvä, ja sitä muokattiin sekä etukäteen että kokouksen aikana. Lopputulos onkin erittäin hyvä. Ehdotuksestamme sinne lisättiin vielä maininta kävelykeskustasta ja tiivistä kävelykeskustaa tukevista normaalia kapeammista kaduista sekä asukkaiden viihtyvyyden huomioimista virkistysyhteyksissä.

Pääsimme lopulta myös äänestämään. Harriet Klar ja Paula Pöntynen ehdottivat tutkittavan asukasmäärän rajaamista 8 000 – 12 000 asukkaaseen kuten virkamiesten esityksessä alunperin oli. Puheenjohtajan päätösehdotus oli alkuperäisestä poiketen 6 000 -15 000. Koska olimme alunperin halunneet myös vähäisemmän asukasmäärän selvitystä,  Vihreät päättivät äänestää pj:n ehdotuksen puolesta. Selvitetään siis useita vaihtoehtoja eikä vielä rajata asukasmäärää. Sinänsä Klarin ja Pöntysen ehdotus ei ollut hullumpi, ja olemme myös huolissamme siitä että alueen viihtyvyyttä uhrattaisiin maksimaaliseen tehokkuuteen. On kuitenkin hyvä nähdä, millaisia vaihtoehtoja näillä rajauksilla lautakunnan käsittelyyn tulee.

Kokouksessa mukaan otettiin sekä kokouksen alussa että keskustelun kuluessa vielä muutamia muutoksia:

– Lisäys kohtaan 1.2 ”… Alueesta tavoitellaan ensisijaisesti keskustamaista, ei korkean rakentamisen aluetta. Alueelle pitää mahdollistaa monipuolinen työpaikkakehitys.”

– Muutos kohtaan 1.4. ”mitoitetaan asukas- ja työpaikkamitoituksen osalta.”

– Muutos kohtaan 1.6. ”Keran kaava-alueella varmistetaan asukkaiden viihtyvyys suunnittelemalla toimivat virkistysyhteydet… ” jne. (ei viheryhteyksiä)

Lisäksi Kirsi Louhelainen valittiin asukastilaisuuden puheenjohtajaksi. Asukastilaisuuden alustava päivämäärä on 11.6.

  4. Bergö- Stora Bodö- Fridheminkallio, ehdotus osayleiskaavaluonnoksen hyväksymisestä MRA 30 §:n mukaisesti nähtäville, alue 450300

Pöydälle. Selvitellään lautakuntaa askarruttaneita muutoskohtia ja muotoillaan päätösesitystä ajan kanssa. Myös esittelyteksti oli alunperin puutteellinen. Helpot muutokset tehdään seuraavaa kokousta varten esitykseen. Selvitämme vielä Stora Bodöhon vaikuttavia asioita alkaen investointi- ja ylläpitotarpeista, vaikutuksesta nykyisiin asukkaisiin ja alueeseen yleensä.

Henna Partanen oli selvittänyt alueen luonto-oloja. Mahdollisista muutoskohdista ainakin Timmervikenin lintualueen rakennusoikeuden poistaminen menee luultavasti läpi, sillä esittelijän mukaan sijoittuu kokonaisuudessaan tulva-alueen alapuolelle ja olisi oikeastaan järkevääkin muuttaa nämä RA-alueet virkistysalueeksi.

  5. Pohjois-Tapiola, ehdotus kaupunginhallitukselle asemakaavan muutokseksi, Maarinniitty I, alue 213408 (Kh-asia)

Jäi hieman yllättäen pöydälle. Tarkistetaan seuraavaa kertaa varten voidaanko pysäköintinormia löysentää opiskelija-asuntojen osalta. Olin etukäteen kysynyt, miksi parkkinormi on opiskelija-asuntojen osalta niin tiukka. Otaniemessä Servinmaijantiellä normi on 1 ap/150 m2. Tässä oli 1 ap/85 m2. Myös saman kokouksen Matinkylän kaavan opiskelija-asunnoissa normi oli 1/150, vaikka Matinkylä on joukkoliikenteen kannalta merkittävästi huonommassa paikassa – myös metroon nähden.

Tässä siis nousi yhdeltä kokoomuksen jäseneltä vastustusta normin höllentämiseen, koska asunnot voidaan joskus muuttaa kovan rahan asunnoiksi. Kommentoin tätä melko kipakasti, koska mielestäni emme voi tehdä kaavoja sillä perusteella, että aluetta voidaan joskus tulevaisuudessa käyttää johonkin muuhun. Emme voi oikeasti kaavoittaa mitään, jos parkkipaikkoihin ja kaikkeen pitää jättää se vara että alue joskus muuttuu joksikin muuksi. Maailma muuttuu ja toki tulevaisuuteen kannattaa katsoa, mutta monissa asioissa on fiksuinta toimia nykyisen tiedon valossa eikä varautua kaikkiin kuviteltavissa oleviin tilanteisiin. Voidaanhan se Otaniemikin vielä siirtää Viikkiin kunhan Aalto yhdistyy Helsingin yliopistoon joskus 2050.

  6. Matinkylä, ehdotus kaupunginhallitukselle asemakaavan muutokseksi, Matinlahti II muutos, alue 311404 (Kh-asia)

Esityksen mukaan. Pieni kosmeettinen muutos 1§ kaavamääräyksissä. Vieraspaikkojen kohdalla sana ”osoittaa” muutetaan sanaksi ”rakentaa”, jotta ei jäisi epäselväksi että vieraspaikat tehdään muiden paikkojen lisäksi.

  7. Otaniemi, ehdotus kaupunginhallitukselle asemakaavan muutokseksi, Kivimies, muutos alue 220720 (Kh-asia)

Esityksen mukaan. Tästä tulee jonkinlainen arkkitehtikilpailu.

Hyväksyttiin samalla myös alueen pysäköinnin perusteluksi lautakunnan kyselyyn Otaniemen pysäköintipaikkasuunnitelman luonnos.

Samalla päätettiin että syksyksi tehdään tarkempi Otaniemen pysäköintisuunnitelma jolle pysäköintipaikkasuunnitelman luonnos toimii evästeenä. Työn perusteella tehdään syksyksi tarkempi parkkisuunnitelma kattaen koko Otaniemen alueen. Tässä keskusteltiin runsaasti kokouskäytännöistä, koska asian valmistelu oli myöhässä ja aiheesta olisi pitänyt tiedottaa lautakunnalle fiksummin. Asialla oli kuitenkin kiire, ja koska itse esitys ja pohjatyö oli sinänsä mainio, ei ollut syytä älähtää asiasta pientä virkamiesten muistutusta enempää.

  8. Toimenpiteiden käynnistäminen Espoon pohjoisosien yleiskaava osa I:n ajanmukaisuuden tarkistamiseksi

Lautakunta kiirehtii yleiskaavan toimivuuden analyysin tekoa. Muuten jäi pöydälle.

  9. Leppävaara, asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen nähtäville (MRA 27) §, Perkkaa II B muutos, alue 113809

Meni läpi. Rovio-Tieto-kaava palasi näytiltä ja matkaa kaupunginhallitukseen. Tästä Helsingin Polkupyöräilijät olivat esittäneet muistion (http://www.hepo.fi/2013/05/02/mielipide-perkkaan-radanvarren-asemakaavasta/) jossa oltiin huolissaan HSL:n määrittelemän pyöräilyn laatukäytävän katkeamisesta esitetyssä kaavassa. Nostimme asian esille ja saimme pohjaesitykseen seuraavanlaisen lisäyksen:

”Lautakunta päättää, että jatkosuunnitelmassa varmistetaan pyöräilyn laatukäytävän jatkuminen Turuntietä Hatsinan alikulkutietä etelään.”

Lisäksi muutettiin kaavamerkintöjä siten, että huvipuiston alueella kaikkien pihakannen tai rakennuksen alle rakennettavien autopaikkojen tulee olla maan alla.

  10. Perusmäki, vastauksen antaminen Koskelo II asemakaavan muutoshakemukseen, koskien tontin 82008/7 käyttötarkoituksen muuttamista ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomien teollisuusrakennusten korttelial…

Esityksen mukaan, ei muuteta asumiskäyttöön.