Ohessa viime viikon keskiviikkona 19. maaliskuuta pidetyn kokouksen asiat. Kokouksessa olivat läsnä Kirsi Louhelainen ja Risto Nevanlinna. Kokouksen asialista löytyy täältä (PDF).

3 Ahertajankulma, asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen nähtäville (MRA 32 §), alue 211401, 12. kaupunginosa Tapiola
Kerrostaloasumista Tapiolaan WeeGee-talon välittömään läheisyyteen. Järkevä paikka rakentamiselle, arkkitehtuurikilvan voitti ehdotus tähtimäisistä taloista, jotka toteutetaan 4-7-kerroksisina pistetaloina. Keskustelua heräsi siitä, että koska ollaan Tapiolassa keskeisellä paikalla ja metron lähellä, tehokkuutta voisi olla enemmänkin. Sivuttiin myös WeeGee-talon laajenemista, mutta ilmeisesti ne eivät ole toteutumassa hyvin pitkään aikaan kaupungin taloudellisen tilanteen vuoksi. Pitkään hiottu ja myös ympäristökeskuksen /ELYn) puollon saanut kaava laitettiin eteenpäin tällaisenaan.

4 Laaksolahti III, muutos, asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen nähtäville (MRA 27 §), alue 140211, 60. kaupunginosa Laaksolahti
Kaavamuutoksella haetaan lupaa toteuttaa asuinkerrostalojen kortteli, jolle saa sijoittaa palveluasuntoja – yhteensä enintään 48 asuntoa tehokkuudella e = 1.03 kerrosluvun ollessa neljä. Rakennuksessa sallitaan asuntoihin liittyvät työtilat, tavoitteena mahdollistaa joustava käyttö jossa esimerkiksi yritystoimintaa voisi hoitaa oman asunnon yhteydessä.

5 Karamalmi, muutos, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 130514, 54. kaupunginosa Kilo
Tekninen kaavamuutos, jolla Turuntien ja Kilonväylän ”kulmassa” sijaitseva Nokian Karaportti Campus -alue jaetaan erillistonteiksi, kaduiksi ja virkistysalueiksi. Alue on myös osa Keran osayleiskaavan suunnittelualuetta. Laajalle työpaikka alueelle olisi kaavamuutoksen myötä mahdollista tehdä mm. pientä myymälää, ravintoloita, jne. mutta ei kaupan suuryksikköä. Lausunnossaan HSL painotti kevyen liikenteen yhteyksien kehittämistä, mihin vastineessa luvataan kiinnittää huomiota. Rakentamisen yhteydessä on esitettävä hulevesien hallintasuunnitelma. Lautakunta keskusteli mm. polkupyöräpaikkojen määrästä. Hyväksyttiin tämä ”välivaiheena”, ja tarvittaessa Keran yleiskaavatyön yhteydessä tehdään asemakaavamuutos mikäli esimerkiksi ilmenee tarve asuinrakentamiselle tällä alueella.

6 Tavoitteet pysäköinnin järjestämisen periaatteiden laatimista varten
Kaupsulautakunnan ja muiden intressitahojen kanssa jatketaan pysäköintiasiaa 5.5. järjestettävässä seminaarissa, jonka anti toimii tarkempana ohjeistuksena pysäköintistrategian valmistelijoille.

7 Päätöksiä ja kirjelmiä
Tässä mm. ELY on valittanut ja voittanut asiassa, joka koskee Bemböleen haettua poikkeuslupaa 150 neliömetrin omakotitalolle. Sen sijaan Blominmäen jätevedenpuhdistamosta tehdyt valitukset ovat kaatuneet. Mielenkiintoinen keisi tämäkin: Olarissa taloyhtiö on hakenut lupaa muuttaa kerrostalon alimman kerroksen toimisto kolmeksi asunnoksi. Lupaa ei irronnut, hallinto-oikeuden mukaan ”rakentaminen tiloihin olisi vastoin voimassa olevassa asemakaavassa määrättyä käyttötarkoitusta”. Tilojen muuttaminen vaatisi asemakaavan muutoksen, ja ilmeisesti pelkona on, että yhden luvan myöntäminen poikisi vastaavia hakemuksia lisää, jolloin tasapuolisen kohtelun vaatimusta ei olisi mahdollista noudattaa.