kaupunkisuunnittelulautakunta kokoustaa ensi torstaina. Toimin kokouksen puheenjohtajana pj Markku Markkulan ollessa estynyt. Lista on viime kokouksen tapaan kevyt, vaikka yksi kokous peruttiin välistä. Se tarkoittaa että kauden viimeisiin kokouksiin kertyy paljon isoja asioita.

Lautakunnan kannalta keskeinen päätös tehdään kaupunginhallituksessa maanantaina, kun kh valinnee Kari Moilasen seuraajaksi Torsti Hokkasen. Kannatan Hokkasen valintaa, vaikken olekaan päätöstä tekemässä.

Torsti Hokkanen on osoittanut johtamistaitonsa niin Espoon keskuksen kuin Finnoon projektien johtajana. Molemmat haasteellisia alueita. Hän on johtanut ko. alueiden kehitystä hyvässä yhteistyössä eri toimijoiden kanssa ja saanut hankkeita hyvällä tavalla eteenpäin niiden haasteellisuudesta huolimatta.

Hän on myös osoittanut aitoa halua kuunnella herkällä korvalla niin asukkaiden kuin luottamushenkilöiden näkemyksiä ja sovitella ristiriitoja. Tärkeitä ominaisuuksia niin asioiden kuin henkilöiden johtamisessa.

Info-asiat:

– Varikkoselvitys

Tämä liittyy bussivarikon siirtoon pois Finnoolta metroaseman myötä tulevan uuden kaupunkikeskuksen tieltä. Selvitystä esiteltiin lautakunnassa 10.4.

Olettaisin, että nyt alkaa tulla aika tehdä päätöksiä uusista sijaintivaihtoehdoista.


– Aurauslumien vastaanottopaikat Espoossa

Tämä taas liittyy siihen, että Turvesuon lumenkaatopaikan päälle on kaavoitettu Retail-park. Lautakunta on edellyttänyt, että uusi paikka on löydettävä ennen kuin Turvesuo voidaan ottaa pois käytöstä. Tämä on tietysti ihan itsestään selvää, koska jonnekin ne lumet on ajettava. Toivottavasti ei kuitenkaan kovin kauas, muuten lisääntyvät ajokilometrit ja päästöt.

– Kevätkauden seminaarit

Tässä ohjeistin valmistelijoita kertomaan, mihin toimenpiteisiin seminaarityöskentely on johtanut. Näistä seminaareista on kyse:

  • Teknisen, liikunta- ja kaupunkisuunnittelulautakunnan yhteisseminaari 26.1.2012
  • Kaupunkisuunnittelulautakunnan työseminaari Otaniemessä: Maarinsolmu ja Hagalundinkallio 6.3.2012
  • Malmön yhteisseminaari ja The 5th European Summit of Regions and Cities -tapahtuma 21.-23.3.2012 Kööpenhaminassa
  • Kaupunkisuunnittelulautakunnan työseminaari 16.8.2012

Lista-asiat (linkki esityslistaan):

– Viherlaakso eteläinen, asemakaavan muutoksen hyväksyminen

Asemakaavan muutoksella suunnittelualueen käyttötarkoitus muutetaan liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi, jolle saa sijoittaa eläinlääkäriaseman.

Tämä on pieni muutos, joka vakiinnuttaa tontilla toimivan eläinlääkärikeskuksen toiminnan. Sinänsä on vähän hankalaa, jos Turuntien vartta nyt kaavoitetaan postimerkkeinä, kun samalla on käynnistetty Turuntien muuttaminen kaduksi ja sen varsien kehittäminen.

Kirjoitin aiheesta Ihmistenkaupunki-blogiin.

Kyselen, millä aikataululla Turuntien kehittäminen etenee.


– Kilonpuisto ja Kuninkainen, asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen nähtäville

Asemakaavalla mahdollistetaan asuinpientalojen rakentaminen Kilontien ja Kilonkartanon risteyksessä sijaitsevalle korttelille. Kaavalla muutetaan korttelialueen käyttötarkoitus ja lasketaan rakennusoikeutta.

Tämä kaava-alue on ollut valmisteluaineistona nähtävillä osana Kilonkartanon kaava-aluetta. Nyt irrotettu omakseen, jotta voidaan viedä eteenpäin riippumatta suuremman alueen valmistelusta. Tämä on mielestäni ok, lisää asuntoja juna-aseman läheisyyteen. Tontilla oleva vanha liikerakennus säilytetään, kuitenkin ilman sr-merkintää, koska se on tuhoutunut pahoin tulipalossa.

Alueen vierestä kulkee ilmajohto, jonka maakaapelointia on selvitetty. Lausuntovastauksessa todetaan, että selvitysten pohjalta on päädytty viemään eteenpäin suunnitelmia, jotka pohjautuvat maakaapeliin. Tätä ovat Vihreätkin aktiivisesti ajaneet. Kyselen, millä aikataululla asiaa on tarkoitus edistää.

– Kaupunkisuunnittelulautakunnan esitys talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2013-2015

Talousarvioesitys on maltillinen ja perustuu kehykseen. Kasvua 2012 verrattuna 1,6%. Uusia vakansseja ei esitetä.