Tällä kertaa lista on pitkä ja tiedossa on tiukkaa asiaa. Erittäin hyviä kaavoja, hyviä päätöksiä, mutta myös lisäselvityksiä tiedossa.

3  Westend, asemakaavan muutoksen lähtökohdat ja tavoitteet, Westend III, alue 230302 (pöydälle 6.2.2013)

Asia jäi edellisessä kokouksessa pöydälle, ja lautakunnalle luvattiin lisätietoa sekä mm. selvitys tornin langettamasta varjosta. Kuitenkaan infossa ei ole tästä kaavasta mitään lisätietoa. Yleinen mielipide tuntui edellisessä kokouksessa olevan,että kaava-aluetta pitää tarkastella osana laajempaa kokonaisuutta. Nyt suunnitelmassa on istuttaa tontille asuinrakennuksia, joista korkein on 18 kerrosta.

Vihreiden kaupsutiimi oli huolissaan paitsi uuden asuinkorttelin sopimisesta muutoin matalasti rakennettuun Westendiin, mutta myös jalankulku-, pyörä-, ja julkisen liikenteen yhteyksistä Tapiolan
keskukseen.

Tapiola, Niittykumpu, ehdotus kaupunginhallitukselle asemakaavan muutokseksi, Jousenpuisto, alue 211201 (Kh-asia)

Vaikuttaa hyvin ja huolellisesti suunnitellulta kaavalta. Myös pilvenpiirtäjän mittoihin suunnitellut tornitalot on laskettu järkevämmälle tasolle. Erittäin hyvää käyttöä rumalle joutomaalle ja riittävän tiivistä metronseudulle. Alueen joka kolkassa jäädään myös reilusti alle ”kipurajan” eli 300 m kävelymatkan metroasemalle.

5 Nuuksio ja Röylä, ranta-asemakaavaehdotuksen hyväksyminen nähtäville (MRA 27 §), Velskolan Pitkäjärvi, eteläosa, alue 641100

Rantaan rakentaminen on ongelmallista etenkin tällaisella valtakunnallisesti, maakunnallisesti ja paikallisesti kiinnostavalla erämaajärvellä. Kaava-alue sijaitsee Nuuksion kansallispuiston
kupeessa ja on useiden erillisten suojelualueiden keskellä. On hyvä, että tehdään asemakaavaa eikä poikkeusluvin, mutta vaarana on, että vastaavanlainen rantarakentamisen lisääminen ulottuu jatkossa myös muualle kansallispuiston alueelle. Alueella on tehty selvityksiä kulttuurihistoriasta, luonnosta ja maisemasta, joten siinä mielessä kaavoitusvalmius on olemassa. Tarvitsemme kuitenkin aiheesta vielä perusteellisen infon sekä yleiset periaatteet vastaavalle kaavoitukselle.

6 Westend ja Haukilahti, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 230123

On harvinaista, että Espoossa jätetään rakentamatta autotie, jotta voidaan perustaa virkistysalue!

Tästä oltiin myös Haukilahden seurasta yhteydessä. Yhdistys kannattaa muutosta lämpimästi ja he olivat aikanaan ajamassa muutosta yleiskaavoituksen aikana. He onnistuivat keräämään alueelta 2660 nimeä puoltamaan viheraluekaavaa, mikä on erittäin suuri prosentti asukkaista. Virkistysalue on ollut osin hoitamaton, mutta sen läpi kulkee paljon käytetty pyöräily- ja jalankulkureitti. Aluetta on myös parin viime vuoden aikana selvästi kunnostettu.

Seuran puheenjohtaja kiinnitti huomiota myös siihen, että nykyiset bussilinjat kokoavat asukkaita sieltä, missä he asuvat. Metron liityntäliikenteen kokoaminen nykyisen viheralueen kautta kulkevalle kadulle ei siis olisi järkevää myöskään joukkoliikenteen kannalta, koska ko. reitti ei mene sieltä missä käyttäjät ovat.

7 Kuurinniitty, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, Kuurinkallio, alue 612702

OK, ja toivottavasti myös pyöräilijöiden tarpeet on tässä otettu huomioon.

8 Laajalahti, asemakaavan lähtökohdat ja tavoitteet, Ruukinranta-Tarvaspää, alue 250100

Iso ja periaatteellinen asia: tiivistävää pientalorakentamista alueella, joka rajoittuu arvokkaaseen Natura-kohteeseen ja sisältää myös kulttuurihistoriallisesti tärkeitä kohteita. Kaava-alueella
tehdään Natura-selvitys. Kaavasuunnitelmista puuttuu vaihtoehto, jossa alueelle ei rakenneta uutta kokoojakatua, ja sen sijaan tehtäisiin muutoksia nykyisen linjauksen ja maltillisen rakentamisen pohjalta.

Erikoista on myös, että tehdyssä luontoselvityksessä on esitetty suojeltavaksi lehtoalue, joka on kuitenkin kaavasuunnitelmassa osoitettu pientalojen rakennuspaikaksi. Paikka selviää tarkemmin vasta kokouksessa. Yksi ongelma on myös lisääntyvä liikenne ja sen ratkaisemiseksi esitetyt kokoojakatulinjaukset. Kaavassa pitää myös huolehtia siitä, että lähinnä rantaa kulkevat luontopolut pyhitetään luontoharrastajille ja koululaisille. Pyöräilijöiden reitit sopivat kulkemaan muualla.

9 Tapiola, asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen nähtäville (MRA 27 §) Tapiolan keskus, alue 210419

Teatterirakennus näyttää havainnekuvassa oikein hyvältä! Viherkatto on hieno, ja toivottavasti sen päälle pääsee myös kävelemään.

Museovirasto on aiemmin suhtautunut kriittisesti teatteritalon viereen suunniteltuihin tornitaloihin. Nämä 14-kerroksiset tornitalot voivat osoittautua hankaliksi kaavan hyväksymisen kannalta. Toivottavasti teatterirakennus ei tämän vuoksi vaarannu.

10 Otto-oikeuden käyttäminen kaupunkisuunnittelukeskuksen
virkamiesten päätöksiin

Byrokratian koukeroita tiedossa.