Vuoden toinen kaupunkisuunnittelulautakunta kokoontui hyvässä hengessä. Infossa käsiteltiin lista-asioita sekä kaupunkisuunnitteluviraston toiminnan parantamista. Toimintaa parannetaan nyt niin, että saadaan esimerkiksi lupa-asioita yksinkertaistettua ja hakuaikoja nopeutettua. Uusi virka on pyydetty lupa-asioiden käsittelyyn, keskimääräistä hakemuksen käsittelyaikaa on saatu lyhenemään ja sähköisten lupahakemusten määrä kasvaa. Työtä toki on vielä paljon.

 
Liikenneverkkovisio
 
Liikenneverkkovisio on kunnianhimoinen paperi, jossa linjataan visio Espoon liikenteen kehittämisestä vuoteen 2050 mennessä. Vision mukaan tuolloin Espoon liikenteen runkona toimivat metron ja junan lisäksi erityisesti poikittasessa liikenteessä pikaratikat. Pyöräilyn osuus on kasvanut aiemmin päätettyjen tavoitteiden mukaisesti ja autoilun suhteellinen osuus on vähentynyt. Liikenneverkkovisio käsittelee kaikkien kulkutapamuotojen tavoiteverkot sekä listaa nykyisen verkon parannukset ja uudet reitit, joita 2050 mennessä tavoitellaan tehdyksi.

Visio merkittiin tiedoksi ja samalla tehtiin lisäpäätös, jossa todettiin että visiosta tehdään hyväksyttävä linjapaperi kaupunginhallitukselle. Teknisen toimen johtaja totesi, että se kannattanee käsitellä kuten esim. asunto-ohjelma eli laittaaa myös ryhmien kommentoitavaksi tarvittaessa ja mahdollisesti viedä valtuustoon asti. Samalla tehdään lisää laskelmia ja selvityksiä mm. kustannuksista ja eri vaihtoehtojen vaikutuksista kulkutapoihin, jotta saadaan päätöksen pohjalle hyvät eväät.

Päätöksen vieminen eteenpäin on sikälikin hyvä, että visio on kunnianhimoinen ja toteutuakseen vaatii myös selvää päätöstä vision tavoitteisiin satsaamiseen. Liikenneverkkovisio siis käsittää raideliikenteen, bussiliikenteen, pyöräilyn ja autoilun kehitystavoitteet vuoteen 2050 asti. Se noudattaa hyvin valtuuston strategiaa, jossa korostetaan Espoon luonnetta verkostomaisena kaupunkina ja asetetaan tavoitteeksi joukkoliikenteen ja pyöräilyn kulkutapaosuuden kasvu sekä kestävä kehitys. Paperi myös näyttää miten nämä tavoitteet voisivat jalkautua käytännössä. Visio on vasta ensimmäinen askel, varsinainen pihvi on sitten toimenpideohjelmassa jossa on konkreettisia toteutusaskelia.

Kirkkojärvenpuisto

Kirkkojärvenpuiston kaava palautettiin valmisteluun siten, että kasvatetaan järven ehdotettua vesipinta-alaa ja tehdään sitä mahdollisuuksien mukaan pysyvä. Palautuksen sanamuoto kuuluu
”KSL palauttaa asian uuteen valmisteluun siten, että asemakaavasta ja sitä täydentävistä päätöksistä tulee järven toteuttamisen osalta velvoittava, eikä vain mahdollistava. Tavoitteena on toteuttaa järvi esitettyä havainnekuvaa laajempana ja pysyvänä kaupunkirakenne-elementtinä osaksi Espoon keskuksen aluetta. Lautakunnalle valmistellaan kustannusarviot järven ekologiset tekijät huomioon ottavasta toteuttamisesta ja ylläpidosta osana kaupunkikeskusta. Jotta tälle ratkaisulle saadaan taloudelliset edellytykset, tarvitaan lisää Espoon keskuksen alueen kaavataloudellisia laskelmia sekä arviot minne hyvää kaupunkiympäristöä kehittämällä voitaisiin lisätä kaupungille tuloja tuottavaa rakentamista.”
Finnsinmäki (nähtäville)

Pöydälle.

Vuosikaudet väännetty pientalokaava kauas joukkoliikenteestä. Vaikea alue Espoonkartanon mailla, joissa on paitsi kulttuurimaisemaa myös tärkeitä viheryhteyksiä. Mankin ja Kauklahden asemille on alle pari kilometriä, mutta aivan asemien lähelle tässä ei voida mennä ja Kehä III:lla on isot estevaikutukset.

Noin muuten alueella pitäisi miettiä tarkemmin miten Mankin seisaketta lähdettäisiin kehittämään. Kaava-alueeltakaan ei näytä olevan juna-asemille mitään kovin järkeviä yhteyksiä eikä niitä kehitetä tässä kaavassa. Pöydälläoloaikana pohditaan vielä mitä kaavalle tehdään, ainakin maneesin ja ratsastustoiminnan säilyttämistä puolustettiin kovasti. Paikka olisikin hyvä ratsastustoiminnalle, joskin omistaja ei ehkä haluaisi jatkaa.

Puustellinmäki (nähtäville)

Liike- ja toimistorakennusten korttelialueen muuttaminen asumiseen. Käytännössä kaksikerroksinen asuintalo puretaan ja sallitaan viisikerroksinen asuintalo. Sijainti on hyvä tiivistämiseen. Hieman ihmetyttää, että leikkipaikka pitää suojata oikein meluaidalla sen sijaan, että talo olisi viety Postipuuntien kylkeen ja tehty leikkipaikat sisäpihalle. Meluaita kuulemma maisemoidaan talon seinän näköiseksi ja taloa olisi ollut vaikea tehdä tässä kadun varteen.

Esityksen mukaan.

Tiistinniitty (nähtäville)

Pientaloalueen tehojen nostamista suhteellisen pienellä alueella (0,2->0,4) 800m metrosta. Autopaikka normi, 2ap/asunto on uuden pysäköintistrategian mukainen ja yllättävän kova.

Esityksen mukaan.

Tuomarila

Alle parinsadan metrin päähän Tuomarilan asemasta, rakentumattomalle Y-tontille kaavoitetaan asuntoja. Samalla suojellaan yksi pientalo. Lähemmäs asemaa tulee pientalokortteli ilmeisesti johtuen suojellun rakennuksen sijainnista, joka häiritsee täydennysrakentamista. Kyselin lisää vielä suojellusta rakennuksesta ja sen ympäristöstä, siihen kun näköjään on sallittu tasan yksi uusi rakennus.

Olen hieman sitä mieltä, että tähän olisi voinut laittaa suoraan koko tontille kerrostaloja. Nyt valittu avoparkkiratkaisu on tietysti halvempi ja helpompi saada toteutumaan Tuomarilassa, mutta on se kumma käyttää kokonaisen kerrostalon kokoinen läntti 150m päässä juna-asemasta avoparkkipaikaksi. Lisäksi talon suojeleminen näin lähellä asemaa melkein vaatisi, että talo olisi julkisessa käytössä, nyt kun aseman vierus jää hyvin tyhjilleen.

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Kivenlahti (hyväksyminen)

Entisen hoivakodin muuttaminen asuinkäyttöön. Esityksen mukaan.

Keilaniemi

Pieni muutos, jossa sallitaan katuyhteys tontille virkistysalueeksi merkitun alueen läpi (käytännössä Keilalahdenpuiston eteläosasta pieni osa). Alue on jo nyt asfalttikenttää ja ajoyhteys on olemassa – kaavamuutos on siis tapahtuneen muodollinen toteaminen. Esityksen mukaan.

Jupperi II

Mahdollistetaan ajoyhteyst tontilta Tammipääntielle. Esityksen mukaan.

KSL:n vuoden 2015 käyttösuunnitelman hyväksyminen

Tulostavoitteet ja rahankäyttö. Henkilöstön kanssa on tiukka linja, asiakaspalvelua yhdistetään toimialan sisällä yhteiseen asiakaspalveluun. Yksi arkkitehdinvirka on saatu yhdistämällä kaksi muuta vakanssia. Kaavatalouteen tullaan kiinnittämään entistä enemmän huomiota ja tässä aloitti uusi henkilö joka esittäytyi viime kokouksen infossa.