Kokouksen isoimmat asiat olivat tällä kertaa Espoon keskuksen Entressen laajennuksen eteneminen kaupunginhallitukseen ja tiedoksi merkittävänä asiana Raide-Jokerilinjauksen muuttuminen.

Infossa käytiin läpi kokousasioiden lisäksi Asuinympäristökyselyn tuloksia ja asemakaavoitusprosessin uudistuksia. Molemmat hyviä ja mielenkiintoisia. Tämän lisäksi yleiskaavapäällikkö esitteli ”pientaloprojektia” joka on osa virastossa käytävää laajempaa asumisen tarkastelua. Pientaloprojektissa tarkastellaan erityisesti sitä, missä voi tiivistää, missä kannattaa tiivistää ja millaista tiivistämistä kannattaisi tehdä sekä minne kannattaisi tehdä mahdolliset uudet avaukset.

Asemakaavoitusprosessin uudistuksesta voisi kirjoittaa paljonkin, mutta lyhykäisyydessään ajatuksena on sujuvoittaa prosessia parantamalla vanhan rakennuslain aikaista, kosmeettisin muutoksin maanrakennuslain mukaiseksi muutettua prosessia järkevämmäksi. Tämä tarkoittaa etenkin alkuvaiheen prosessin nopeuttamista, kun alkuvaiheen kuulutus, valmisteluaineisto ja lautakunnan sekä mahdolliset kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaoksen linjaukset saadaan samaan pakettiin. Samalla yksityiskohtaisista kaavaluonnoksista luovutaan ensimmäisen vaiheen osalta, mikä vähentää työtä kun tarkennukset tehdään vasta ensimmäisen palautteen jälkeen. Tämä yksinkertaistaa ja nopeuttaa alkuvaihetta ja tekee myös asukkaiden kuulemisesta vaikuttavampaa. Muutenkin toimintatapoja uudistetaan askel kerrallaan, mikä kuulostaa järkevältä. Pienet muutokset toimivat varmemmin kuin isot harppaukset.

Pientaloprojektissa on tutkittu nyt erityisesti alueita, joille voi ja kannattaa tiivistää sekä etsitään alueita, joilla olisi jo valmista rakennusoikeutta jota voisi kannustaa käyttämään. Tämän pohjaksi on tutkittu niin saavutettavuutta, huoltosuhdetta kuin ikärakennettakin sekä etsitty olemassaolevaa käyttämätöntä rakennusoikeutta. Alkuvaiheessa potentiaalisia nimenomaan pientaloalueiden tiivistämisen paikkoja voisivat olla suhteellisen hyvien metron liityntäyhteyksien päässä olevat omakotialueet, jotka  eivät ole riittävän lähellä keskustaa jotta niihin kannattaisi rakentaa kerrostaloja. Samalla mietitään monipuolisia tapoja rakentaa ja mietitään myös lisärakentamisen esteiden poistoa – esimerkiksi liian rajaavat sijoitteluohjeet.

Tiivistämispotentiaalia etsitään myös kerrostaloalueilta, näitä käydään toivottavasti myös jossain vaiheessa tarkemmin läpi. Tässä hyötyä olisi erityisesti yhteistyöstä asukkaiden ja asunto-osakeyhtiöiden kanssa hyviä paikkoja etsiessä.

Sitten kokousasioihin.

3 Kiltakallio I, ehdotus kaupunginhallitukselle asemakaavan muutokseksi, alue 610808, 40. kaupunginosa Espoon keskus (Kh- ja Kv-asia)

Esitykseen tehtiin pieni lisäys, jossa Entressen ja Espoontorin kauppasilta vaaditaan toteutettavaksi muun rakentamisen yhteydessä.

Näytilläolon jälkeen kerroskorkeuksia oli hieman madallettu Entressen toisella puolella. Huomiota kiinnitetään myös ”julkisiin kävely- ja pyöräily-yhteyksiin”. Kauppakeskusten katoille tulee asuin- ja toimistorakennuksia. Tulossa myös vanhan paikoitushallin laajennus sekä kokonaan uusi liityntäpysäköintipaikkoineen (vähintään 200). ELY muistutti siitä, että kaavaselostuksessa on huomioitava myös kaavahankkeen suhde Lommilan suunnitelmiin.

4 Lintumetsä II, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 113402, 50. kaupunginosa, Lintuvaara

Esityksen mukaan. Kaupungin omistuksessa oleva, pitkään rakentamattomana ollut yleisten rakennusten tontti Jääskeläntien ja Äijäntien risteyksessä pientalokortteliksi omatoimiseen rakentamiseen. Kortteliin saa rakentaa enintään kaksi asuntoa.

5 Lippajärvi, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 150711, 62. kaupunginosa Lippajärvi

Esityksen mukaan. Uusi ja isompi koulu, päiväkoti ja neuvola nykyisen Auroran koulun tilalle. Tätä käsiteltiin lautakunnassa viimeksi 15.10.2013.

6 Rakennuskiellon määrääminen Finnooseen kortteleiden 31014, 31015, 31016, 31019 ja 31020 alueelle

Esityksen mukaan. Alueella laaditaan yleiskaavaa, siksi haetaan rakennuskieltoa.

7 Raide-Jokerin linjaus Espoon alueella

Tämä tuli lautakunnalle tiedoksi, mutta päätösesitykseen lisättiin vielä kohta, jonka tarkoitus on helpottaa aiemman linjauksen kohdalla asuneiden elämää eli tehtiin lisäys, jossa erikseen vielä korostetaan että linjaus korvaa vanhan. Kun alueella tulee seuraava kaava (todennäköisesti piakkoin) käsittelyyn ja kun tässä yhteydessä vanha linja poistetaan, päätös lienee niin pätevä ettei asukkailla ole enää ongelmia esim. myydä asuntoaan.

Kaupunginhallitus päätti aiemmin, että ”Raide-Jokeri linjataan Espoon puolella oheisen karttaliitteen mukaisesti Leppävaarasta Otaniemeen ja siitä eteenpäin Keilaniemeen. Linjaus tulee tarkentumaan hankesuunnittelun yhteydessä”. Keskustelussa korostettiin myös sujuvia vaihtoja.

Moni korosti sujuvaa vaihtoa ja Risto Nevanlinna ehdotti että sujuva vaihto Otaniemen metroasemalla lisättäisiin päätökseen mukaan. Keskustelun mukaan korostaminen sopisi hyvin kuukauden päästä tulevan Otaniemen alueen valmistelumateriaalin evästyksiin, eli siinä vaiheessa tämä kannattaa nostaa uudestaan esiin.

8 Päätöksiä ja kirjelmiä

Nämä tulivat tiedoksi. Mielenkiintoinen on kohta, jossa valtuuston 23.5.2011 tekemä päätös vähittäiskaupan keskittymän (28 000 km2!) rakentaminen Vanhakartanon Kulloonsiltaan kumottiin Korkeimmassa hallinto-oikeudessa, koska ”asemakaava ei sijaitse maakuntakaavan tai yleiskaavan keskustatoiminnoille tarkoitetulla alueella ja ”asemakaavassa ei myöskään ole erityisesti osoitettu aluetta vähittäiskaupan suuryksikköä varten”. Tässä Vihreät ovat kh:ssa ja valtuustossa esittäneet palautusta mutta hävinneet äänestyksen. Oikeuden päätös osoittaa, että huoli kaavasta ei ollut aiheeton. Kauppaa tarvitaan kaikkialla ja tuolla alueella sitä varmasti kaivataan vielä lisää, mutta suuryksiköitä ei kannata sijoittaa huonojen yhteyksien päähän.