Kaupunkisuunnittelulautakunnan ensimmäinen kokous sisälsi vähän lista-asioita mutta keskusteluunkin päästiin. Alkuun olleessa infossa käytiin läpi Tapiolan alueen suunnitelmia, joista osa tulee jo keväällä käsittelyyn, Westendin listalla ollutta kaavamuutossuunnitelmaa sekä vähän pidemmälle katsoen Matinkylän-Olarin alueen tulevaisuudensuunnitelmia. Ensi viikon koulutuksessa käydään tarkemmin läpi myös liikennesuunnittelua: minua kiinnosti erityisesti se, miten tulevat ja vasta suunnittelupöydällä olevat julkisen liikenteen hankkeet vaikuttavat alueen liikenteeseen.

4. Kaitaa, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, Martinsilta I, alue 431602

Hyväksyttiin pienin lisäyksin (mm. sinänsä kosmeettinen maininta siitä, että kaava mahdollistaa asuntolan muttei hoitolaitosta). Kaavamuutos mahdollistaa mielenterveyskuntoutujien asuntolan alueelle. Kaava mahdollistaa suuremmankin määrän kuntoutujia, lisärakennuksella jopa 12 lisää eli yhteensä 28 paikkaa. Tästä tehtiin myös hylkäysesitys mutta se raukesi kannattamattomana.

5. Westend, asemakaavan muutoksen lähtökohdat ja tavoitteet, Westend III, alue 230302

Esitys pöydättiin. Ehdotusta esiteltiin kokousta edeltäneessä infossa ja vaikka ajatukset luonnoksen takana ehkä vähän aukenivat, toteutus ei ainakaan omalta osaltani saanut ymmärrystä. Alueen haasteenahan on paitsi yksittäinen tontti (jonka muutos vajaakäyttöisestä rumasta toimistokorttelista on erittäin hyvä asia) myös vähän laajempi kokonaisuus joka käsittää Westendin bussiaseman käyttöönoton, metron syöttölinjajärjestelyt sekä pohdinnan siitä, mihin alueilla kannattaa tiivistää ja mikä on tontin (ja naapuritonttien) järkevä asukasmäärä. Onko liki kilometrin päässä lähimmästä palvelusta sijaitseva tontti se kohta, jonne kannattaa keskittää rakentamista?

6. Lausunnon antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle valituksista, jotka koskevat Turuntien (mt 110) asemakaavaa ja siihen liittyvien asemakaavojen muutoksien hyväksymispäätöstä

Esityksen mukaan.

7. Lausunnon antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle valituksesta, joka koskee Järvenperä, Pihlajarinne, alue 630409, asemakaavan muutoksen hyväksymispäätöstä

Esityksen mukaan. Tätä katsottiin vielä kartalta, rakennusoikeus ei koske rantaa ja siihen on määrätty erillinen istutus- ja hulevesien suojavyöhyke. Samoin kulttuurimaisema eli vanha kiviaita on suojeltu. Myös rakennusaikaiset hulevedet on huomioitu. Ympäristölautakunta ei suositellut rakentamista muttei muutosten jälkeen myöskään kieltänyt.

Seuraavaksi lautakunta kokoontuu koulutukseen, jossa käydään varmasti paitsi kaavoituksen detaljeja myös tulevan kauden painopisteitä. Kaavanoviisille molemmat tulevat tarpeeseen.