Tällä viikolla olivat kevätkauden viimeiset valtuuston ja ympäristölautakunnan kokoukset. Valtuustossa kukitettiin ensin eurovaalien läpimenijät ja sitten keskusteltiin vilkkaasti tarkastuslautakunnan ansiokkaasta raportista, joka nosti keskeisiä epäkohtia esille. Vuoden 2008 tavoitteiden toteutumista arvioitaessa huolestuttavan monet keskeiset tavoitteet olivat jääneet toteutumatta. Puutteita