Do not remove or your site will get broken

Espoon kaupunginhallituksen konsernijaosto tapaa huomenna aamusta. Varsinaisella esityslistalla ei ole juurikaan tunteita herättäviä asioita. Sen sijaan tiedoksi saatavissa asioissa paneudutaan seutuliikenteen kaarimallin lippujen hintoihin.

Esityslistalla todetaan, että “Kaupunginhallituksen konsernijaosto merkitsee tiedoksi kokouksessa kuultavan selostuksen Helsingin seudun liikenteen lippujen hinnoitteluperiaatteista ja hintasuhteista uudessa vyöhykemallissa.”
 
Ohessa on kuva kaarimallista (lähde: HSL).
 
 
Asia on joukkoliikenteen toimivuuden kannalta merkittävä. HSL:n hallituksen linjauksen mukaan AB-vyöhykkeen kuukausilipun hinta olisi noin 50 euroa, BC-vyöhykkeen 60 euroa, ja ABC-lippu 90 euroa. Vaikka nyt puhutaan euroista, olennaisimpia ovat lippujen väliset suhteet. Hinnat voivat muuttua, mutta hintojen väliset suhteet on tarkoitus pitää ennallaan.
 
Olen vahvasti sitä mieltä, että AB ja BC -vyöhykkeiden lippujen hintojen tulisi olla saman hintaisia. Kirjoitin aiheesta Helsingin sanomissa 2.4.2013. Samanhintaisuuteen on mielestäni kaksi perustetta:
 
(1) Joukkoliikenteen palvelutason laskiessa lippujen hintojen lippujen ei tulisi nousta. AB-vyöhykkeellä on Suomen paras joukkoliikenteen tarjonta, BC-vyöhykkeellä jo hieman huonompi.
 
(2) Joukkoliikenteen tulee olla mahdollisimman selkeää. Jos samanmittaisten matkojen hinnat vaihtelevat riippuen siitä, missä kohtaa matkaa nousee bussiin, niin ei se ainakaan selkeää ole.
 
Muut kokouksessa käsiteltävät asiat ovat seuraavanlaisia

Konsernijaoston esityslista 20.5.2013

 
3 Päätökset ja kirjelmät sekä kokouksessa kuultavat selostukset
 
4 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) yhtymäkokous 31.5.2013, kokousedustajan määrääminen ja toimiohjeen antaminen
 
5 Edustajan nimeäminen ja toimiohjeiden antaminen Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen
 
Jo viimeksi ohjeistettiin tämän kokouksen toimintaohjeet. Vaan koska joku on sössinyt postituksissa, kokouksen ajankohta muuttui. Niinpä nyt todetaan että tehdään niin kuin viimeksi ohjeistettiin.
 
6 Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n alueneuvottelukunnan jäsenten nimeäminen
 
Nimetään seitsemän espoolaista Laurean “alaorgaaniin” paikkajakotoimikunnan suositusten mukaisesti. Vihdeiden riveistä valitaan Helena Kansanen. Onneksi olkoon jo näin etukäteen.
 
7 Edustajan nimeäminen ETEVA kuntayhtymän yhtymäkokouksiin toimikaudeksi 2013 – 2016 sekä toimintaohjeiden antaminen kokousedustajalle
 
Eteva järjestää palveluja vammaisille. Espoota on edustanut vammaispalvelupäällikkö, ja niin nimetään nytkin.
 
Etevasta löytyy tietoa Etevan verkkosivuilta.  Esimerkiksi Espoosta löytyy seuraavaa toimintaa “Meillä Espoossa on asuntoja Kivenlahden, Bembölen ja Kauklahden kaupunginosassa. Bembölessä on 3 ryhmäkotia ja Kivenlahdessa 2. Kauklahdessa on 3 ryhmäkotia sekä 6 rivitaloasuntoa.” “Lisäksi Espoossa on perhehoitajia.”
 
Espoon kaupunki ostaa Etevalta runsaalla 2 miljoonalla vuodessa, arvatenkin juuri edellämainittuja palveluita.
 
Olen aina pitänyt non-profit -pohjaisesti toimivista sosiaalialan organisaatioita, joten pidän myös Etevasta. 
 
Eteva on tehnyt monta vuotta putkeen miinusta. Nyt ollaan hyväksymässä 1 % hinnannousu palvelumaksuissa (joka on aika vähän, kulut ovat kasvaneet viime vuosina moninkertaisesti). 
 
8 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) yhtymäkokous 2013, kokousedustajan määrääminen ja toimiohjeen antaminen
 
“Rutiininomainen” yhtiökokous, johon annetaan rutiininomaisia toimintaohjeita.