Do not remove or your site will get broken

Huomisessa Espoon kaupunginhallituksen konsernijaoston kokouksessa on esillä muutama “hallinnollisbyrokraattinen” asia, ja listan ulkopuolelta pohdinnassa yksi jättiläisasia: omistajapolitiikan ja konserniohjeiden uudistaminen.

Myönnettäköön että ei tuo jälkimmäinenkään ehkä kuulosta ihan maata järisyttävältä asialta, mutta iso se on. Espoo on valtaisa kaupunki, ja konsernikokonaisuuteen kuuluu useampi kymmen kuntayhtymää ja yritystä. Joukossa on muun muassa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, yksi Suomen suurimmista työnantajista. Tai yli miljoonaa ihmistä liikuttava Helsingin seudun liikenne.

Avainkysymyksiä on oikeastaan kolme:

(1) Milloin kaupunki toimii muutoin kuin omana toimintana, eli käyttää kuntayhtymää tai perustaa erillisen yhtiön? Syy voi olla kuntien välinen yhteistoiminta, mutta toisaalta myös sellaisten asioiden tekeminen jotka eivät ole lähelläkään kunnan omaa toimintaa ja osakeyhtiömuoto helpottaa asiaa. 

Kynnys pitää olla kohtalaisen korkea: jokainen erillinen kuntayhtymä tai yhtiö monimutkaistaa kokonaisuutta. Hyvin vuoksi ei pidä monimutkaistaa asioita.

(2) Toisekseen: mitkä ovat kaupungin linjaukset: mitä tavoitellaan, suhde omaan palvelutoimintaan sekä kehittämistoiminta ja lomittuminen muuhun kokonaisuuteen? Tämä on helpompaa kaupungin omistamissa yhtiöissä, ja hankalampaa kuntayhtymistä.

Esimerkiksi kuntayhtymän taustalla voi olla kymmenen kuntaa, joilla kaikilla on hieman erilaisia toiveita ja tavoitteita.

Reiluuden nimissä periaatteiden tulisi olla noin samoja niin kunnan omassa toiminnassa kuin kuntayhtymien puolella. Samasta työstä tulisi saada noin samanlainen palkka, talouden ollessa tiukilla kaikille pitäisi asettaa noin samanlaisia tavoitteta (ettei yksi joudu venymään toisen puoleta).

(3) Kuinka aktiivista omistamisen ja ohjaamisen tulee olla? Tähän on helppo sanoa että melko aktiivista, mutta tämä on hankalammin sanottu kuin toteutettu. Olisi hyvä että kaikissa isoissa ja linjaavissa asioissa myös omistajan ääntä kuullaan. Vaan kuka on se omistaja? Hyvin isoissa asioissa valtuusto, hieman pienemmissä kaupunginhallitus tai sen konsernijaosto, vielä pienemmissä asioissa Espoon virkamiehet. 

Monimutkainen kokonaisuus luo monimutkaisia ratkaisuja. Itse näen parhaana mahdollisimmat selkeät mallit, ei edes yritetä ennakoida mitä kaikkea tulee vastaan, mutta sovitaan tarkoin ja selkeästi miten toimitaan missäkin tilanteessa.

Huomenna käydään konserniohjauksesta vain lähetekeskustelu. Asia valmistellaan syksyksi, jonka jälkeen sitä käsitellään konsernijaostossa, kaupunginhallituksessa ja valtuustossa.