Terveiset kaupsuasioiden parista!

Uusi kaupunkisuunnittelulautakunta kokoontuu ensimmäistä kertaa keskiviikkona. Vihreiden kaupsuryhmässä aiomme jatkaa Tiina Elon aloittamaa avoimuuden perinnettä ja kertoa kaupsuun tulossa olevista asioista sekä kokouksen päätöksistä. Mahdollista on myös että uusi lautakunta miettii muutenkin sosiaalisen median käyttöä ja tiedonkulun parantamista kaupunkilaisille. Avaamme siis toivottavasti entistä avoimemman kauden!

 

Vihreiden kaupsuryhmässä on varsinaisina allekirjoittanut Kirsi Louhelainen (lautakunnan vpj) sekä Risto Nevanlinna. Varajäseninä ovat Rainer Lahti (Kirsin) sekä Henna Partanen (Riston). Henna toimii myös ympäristölautakunnan puheenjohtajana. Kaupunginhallituksesta saimme valvojaksi Tiina Elon, joten tiedonsiirronkin pitäisi sujua kivuttomasti.

 

Päätimme ryhmän kesken aloittaa yhteisen blogin Esvin sivujen alle, jolloin kirjoitusvastuuta voidaan paremmin jakaa. Valitettavasti joudumme vielä hieman odottelemaan Esvin ylläpitoa, ja alkuun julkaisemme näitä ”omissa” blogeissa.

 

Lista on kevyt ja vaativin kohta pöydättäneen lähempää tarkastelua varten. Mutta vauhtiin päästäneen pian.

 

1-2. Kokousteknisiä

3. Päätöksiä ja kirjelmiä

Elinkeino- ja kilpailukykyjaosto kehottaa Keran alueen osayleiskaavatyön käynnistämisen. Lisäksi tiedoksi Matinkylää koskevia päätöksiä, mm. Meri-Matin koulun ja Matinkylän uimahallin sijoittuminen Tynnyripuistoon ja Elä ja Asu-keskuksen sijoitus lähelle metroasemaa. Uimahallin yhteyteen mahdollisesti hotelli, kylpylä sekä liiketiloja ja asumista.

4. Kaitaa, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, Martinsilta I, alue 431602

Kaavamuutos joka mahdollistaa mielenterveyskuntoutujien asuntolan alueelle. Joitain valituksia tästä on, mutta käytännössä asuntoloiden sijoituksesta tulee niitä aina. Vastaava asuntola ei ole aiheuttanut ongelmia aiemmassa sijaintipaikassa.

5. Westend, asemakaavan muutoksen lähtökohdat ja tavoitteet, Westend III, alue 230302

Mennee pöydälle.

Westendin bussiaseman viereisen tontin kaavoitus: asuinrakentamista ja toimistotaloja. Ehdotuksessa on monia ongelmia, alkaen siitä että esillä ei tällä hetkellä ole kuin yksi luonnos. Luonnoksessa esitetään 15 kerrosta korkeaa rakentamista, vaikka korkean rakentamisen periaatteet eivät ole vielä valmiit. Erityisen huolestuttavaa esityksessä on rakennusten massoittelu – heti pientaloalueen kylkeen tulee korkeaa hajatornia. Lisäksi alueen ja tontin viihtyisyyden kannalta huonoa on rakennusten rakentaminen kannen päälle. Tämä luo kävelytasoon ”muurin” joka tekee kävelytiestä ankean ja turvattoman oloisen. Kansi ei tyypillisesti ole fiksu ratkaisu, vaikka tarjoaakin helpon tavan ratkaista paikoitus. Tästä tarkempaa esittelyä infossa.

6. Lausunnon antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle valituksista, jotka koskevat Turuntien (mt 110) asemakaavaa ja siihen liittyvien asemakaavojen muutoksien hyväksymispäätöstä

Näyttää asialliselta, kaava ei varsinaisesti tuo muutoksia (tontit ovat muuttuneet jo alkuperäisen tien levennysvarauksen aikana).

7. Lausunnon antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle valituksesta, joka koskee Järvenperä, Pihlajarinne, alue 630409, asemakaavan muutoksen hyväksymispäätöstä

Lisärakennusoikeutta omakotitontille. Naapurit valittavat, kirjelmästä tulee ilmi että valituksia on tehty puolin ja toisin. Tärkein kirjelmästä poimittu asia vieressä oleva luonnonsuojelualue sekä tulva-alueen huomioonottaminen. Vastauksen perusteella nämä on otettu huomioon (esim. rantaan ei saa rakentaa) mutta kysymme vielä mikä ympäristölautakunnan mielipide asiaan oli. Tästä on vaikea saada konkreettista käsitystä kuvauksen perusteella.