Kaupunkisuunnittelulautakunnan kokousta edeltäneessä infotilaisuudessa käsiteltiin Espoonväylää, jossa koko Vihreä kaupsutiimi on ollut varsin aktiivinen. Lautakunnalle esiteltiin vuosikymmenien aikana tehdyt tielinjaukset sekä aivan uusi linjaus, joka oli näistä ainoa edes etäisesti siedettävä.

Kysymyksiä heräsi silti runsaasti esimerkiksi siitä, että väylä olisi yhä merkittävä haitta Keskuspuiston itä-länsi-suuntaisille viheryhteyksille sekä luontoarvoille, eikä linjaus näyttänyt aivan loppuun harkitulta. Nostimme esiin myös raideyhteyden tarpeellisuuden sekä sen merkityksen nykyisten ruuhkien vähentämisessä. Asiaa esitelleiden virkamiesten puheissa vilisivät liikenne-ennusteiden kauhukuvat, ja samalla paljastui jälleen kerran se, että liika liikenne-ennusteiden tuijottaminen ohjaa päätöksentekoa sen sijaan, että tehtäisiin yksityisautoilun aiheuttamia ongelmia vähentävää työtä. Samoin oli erikoista, että esittelijä väitti Espoonväylän parantavan melu- ja saasteongelmia, vaikka uusi linjaus kulkisi edelleen hyvin lähellä asutusta ja uuden väylän myötä autoliikenne entisestään lisääntyisi.

Positiivista uudessa linjauksessa oli se, että se olisi merkittävästi vähemmän haitallinen Söderskogin peltoaukean historialliselle kulttuurimaisemalle. Samoin saatiin vihiä siitä, että Espoonväylästä ei tulisi Kehä II:n kaltainen brutaali moottoritie vaan nopeusrajoitus olisi esimerkiksi 60km/h. Uuden linjauksen hinta-arvio oli +25 miljoonaa euroa. Kaava tullee lautakuntaan vuoden 2015 syksyllä. Kaikkiin esillenousseisiin kysymyksiin ei saatu vielä vastausta, ja keskustelu jatkuu kokousten välillä.

Varsinaiset kokousasiat:

3 Velskolan Pitkäjärvi, ehdotus kaupunginhallitukselle ranta-asemakaavaksi, alue 641100, 78. kaupunginosa Nuuksio ja 84. kaupunginosa Röylä, pöydälle 30.9.2013 (Kh-Kv-asia)
Tässä Rainer Lahti teki korvaamattoman arvokasta työtä eli huomasi ja vastaansanomattomasti todeksi osoitti, että lisärakentamiseen osoitettu kortteli sijoittuu kokonaisuudessaan Natura 2000 -alueen sisäpuolelle. Erikoista, että tällainen oli jäänyt huomaamatta valmistelijoilta. Rainerin työn ansiosta asia palautettiin valmisteluun siten, että ELY-keskuksen kanssa selvitetään rakentamiselle sopiva paikka ennen kuin kaavaa voidaan viedä eteenpäin. Jatkossa on olennaista, että pysytään loma-asumisessa, ei ympärivuotisessa.

4 Steniuksenkumpu, ehdotus kaupunginhallitukselle asemakaavaksi ja asemakaavan muutokseksi, Tapiola, alue 213600 (Kv-asia)
Palautettiin uuteen valmisteluun siten, että parkkipaikat toteutetaan maisemoidun pihakannen alle esitetyllä vaihtoehdolla. Tärkeä kaava, jolla tiivistetään Jousenpuiston (ja Tapiolan) metroaseman lähitienoota. Lautakunnan yleinen mielipide tuntui olevan, että asuinrakennusten pienten kosmeettisten muutosten avulla tästä saadaan hyvä. Puhuttiin siitäkin, että asemakaavakartta ja määräykset mahdollistaisivat havainnekuvista merkittävästi eroavan rakentamisen. Suurimpana ongelmana olivat kuitenkin autopaikat, joita oli pohjaesityksessä kohtuuttoman paljon, eikä pysäköintiratkaisukaan ollut vielä oikein hioutunut. Parkkinormia saatiin alennettua takaisin alkuperäiseen ehdotukseen, jota oli valtuustokäsittelyn jälkeen tarpeettomasti nostettu: 1ap / 100m2 eli tässä kaavassa 120 autopaikkaa. Poistamalla vaatimus yhdestä autopaikasta per asunto helpotetaan pienten asuntojen rakentamista, joiden hinnasta joskus jopa kolmasosa on autopaikan hintaa – ja tutkimusten mukaan yksiöissä asujilla vain joka kymmenennellä on auto. Järjestelyistä tulee aivan varmasti hyvin kalliit, ja esitimmekin huolen siitä, että koko hanke voi autopaikkojen vuoksi jäädä kokonaan rakentumatta.

5 Hannuksenpelto II, ehdotus kaupunginhallitukselle asemakaavaksi ja asemakaavan muutokseksi, alue 442100, 31. kaupunginosa, Kaitaa, 30. kaupunginosa, Nöykkiö (Kh-Kv-asia)
Esityksen mukaan. Nostimme esiin ympäristökeskuksen kannan, että Djupsundsbäcken pitäisi säilyttää avouomana, jotta se toimisi paremmin tulvariskien hallinnassa sekä myös vesielementtinä. KSK:n vastaus oli, että avouomasta ”luovuttiin tilan puutteen ja kaupunkikuvallisten seikkojen vuoksi”.

6 Länsi-Suviniitty, asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen nähtäville (MRA 27 §), alue 613301, Espoon keskus
Esityksen mukaan, valmistelijan tekemin pienin täydennyksin.

7 Kaupunkisuunnittelulautakunnan kokousaikataulun vahvistaminen kevätkaudelle 2014

8 Kaupunkisuunnittelulautakunnan seurantaraportti 10/2013 (Kh-asia)
Esityksen mukaan.