Kulttuurilautakunnassa on tällä kaudella oltu hämmästyttävän yksimielisiä siitä, mihin rahoitusta jaetaan. “Lastenkulttuurin tukeminen on erityisen tärkeä panostuskohde. Esimerkiksi kulttuuri- ja liikuntapolku KULPS! mahdollistaa kaikille koululaisille kulttuurin kokemisen,” sanoo Teresia Volotinen.

Suomi 100 -juhlavuonna asutuskeskukset saavat tukea paikallisten tapahtumien järjestämiseen alueen asukkaille. Vihreät haluavat edistää asukkaiden ja järjestöjen omaehtoista toimintaa tarjoamalla tiloja ja helpottamalla lupa-asioita. Volotisen sydäntä lähellä ovat kirjastot kaupunkilaisten elävinä olohuoneina. Hän korostaa lähikirjastojen merkitystä kauppakeskuskirjastojen rinnalla. Kirjastojen tulee olla kaikkien saatavilla.

“Espoon Vihreille on tärkeää löytää uusia ratkaisuja matalan kynnyksen kulttuuritapahtumiin ja kulttuurin kokemiseen arjessa. Tuloerot eivät saa vaikuttaa kulttuuri- tai kirjastopalveluiden käyttöön.”

Juttu on julkaistu Espoon Vihreiden kuntavaalilehdessä 2017 ”Vihreä Espoo”, toimittaja Satu Soitula. Kuvat Matti Rajala. Koko lehti luettavissa täällä