Pääkaupunkiseudun suurissa kaupungeissa, Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla tarvitaan seutuyhteistyön rinnalla lähidemokratian kehittämistä. Seutuyhteistyöhön pitäisi ottaa tiiviimmin mukaan ainakin Kerava ja Kirkkonummi.

Uudenmaanliiton maakuntaparlamentissa Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Kietäväinen kiteytti, että kuntien rahoituksen ja tehtävien on oltava tasapainossa. Kuntaliitoksia tarvitaan, jotta nykytilasta päästään tasapainoon. Kuntaliitto kuitenkin myöntää, että pääkaupunkiseudulla kuntien tilanne on omanlaisensa, joten tarvittavat toimenpiteetkin ovat erilaiset – pakkoliitoksilla ei metropolialueen yhteistyössä päästä eteenpäin. Sensijaan metropolialueelle tarvitaan suorilla vaaleilla valittu seutuvaltuusto, jolle siirtyisi päätösvalta ainakin joukkoliikenteestä, sairaanhoidosta, ympäristönsuojelusta ja jätehuollosta eli nykyisestä HUS:sta, HSY:stä ja HSL:stä. Metropoliareenan paneelikeskustelussa vihreitä edustanut Uudenmaan kansanedustaja Tuija Brax esitti yhteisen näkemyksemme kuntaliitoskeskusteluun: seutuyhteistyötä pitää lisätä erityisesti yleiskaavoituksessa ja vuokra-asuntojen tuotannossa. Jos seutuhallinnolle annetaan lisää valtaa, on sille tultava myös lisää rahaa, siksi osa kuntien verotuloista tulisi ohjata seutuvaltuuston käyttöön. Seutuvaltuusto vahvistaisi seutuyhteistyötä, joten mahdolliset kuntaliitokset voitaisiin toteuttaa vapaaehtoiselta pohjalta sitä haluavien kuntien kesken.