Jo 3000 oppilasta on väistötiloissa koulujen sisäilmaongelmien vuoksi. Koulut ja päiväkodit on laitettava kuntoon, jottei lapsille ja henkilöstölle aiheudu sairastumisen vaaraa. Korjausten viivyttäminen johtaa kalliisiin hätäväistöihin ja merkittäviin lisäkustannuksiin.

Laadukkaat peruspalvelut on jatkossakin turvattava kasvavan kaupungin asukkaiden tarpeiden mukaisesti. Koulujen oppilasmäärä kasvaa vuosittain noin 800:lla. Yli 60-vuotiaiden määrä kasvaa keskimäärin 1000:lla joka vuosi. Palvelutarve kasvaa niin päivähoidossa, varhaiskasvatuksessa, koulutoimessa kuin vanhusten hoidossakin. Lisäksi pitkäaikaistyöttömien määrän kasvu näkyy kasvavina toimeentulotukikuluina.

Valtuuston enemmistö ei valitettavasti antanut arvoa asiantuntijalautakuntien arvioille todellisista menotarpeista, vaan hyväksyi budjettikehyksen useita miljoonia arvioitua tarvetta pienempänä. Tämä johtaa mitä todennäköisimmin opetusryhmien kasvuun sekä lasten kotihoidontuen Espoo-lisän leikkaukseen tai subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaamiseen.

Veronkorotuksella olisimme myös halunneet hillitä kaupungin velanottoa. Kun kunnallisveroprosenttiin ei haluttu koskea, jätettiin keskeinen tulopohjan kasvattamiskeino käyttämättä ilmeisestä rahoitusvajeesta huolimatta. Se horjuttaa yhteisesti hyväksyttyä tavoitetta tasapainottaa taloutta ja hillitä velkamäärän kasvua.

Nyt tarvitaan entistä tehokkaampia työllisyystoimia sekä uskallusta toteuttaa investointiohjelmaa etupainotteisesti. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä on voitava tarpeen vaatiessa lykätä joitain tiehankkeita koulukorjausten aikaistamiseksi. Vaikeatkin asiat on tuotava avoimesti neuvottelupöytään, jotta pystymme tekemään asukkaiden kannalta mahdollisimman hyviä ja kestäviä päätöksiä tiukasta taloustilanteesta huolimatta.

Inka Hopsu, valtuustoryhmän pj. (vihr.)
Martti Hellström, valtuustoryhmän pj. (sd)
Kari Uotila, valtuustoryhmän pj. (vas)
Antero Laukkanen, valtuustoryhmän pj. (kd)