Espoon valtuusto käsitteli tänään länsimetron jatkoa välillä Matinkylä-Kivenlahti. Pääkaupunkiseudun metroliikenne jatkuu vuonna 2016 Ruoholahdesta Lauttasaaren kautta Espooseen, Matinkylään. Valmistuttuaan länsimetro kuljettaa yli 100 000 matkustajaa päivässä. Mikä mahdollisuus meille kaikille, kun metro yhdistää koko pääkaupunkiseudun idästä länteen!

Espoolla on valmius jatkaa rakentamista Kivenlahteen heti, mikäli valtio osallistuu 30 % osuudella kustannuksiin. Metroa rakennetaan parastaikaa välillä Ruoholahti-Matinkylä, mutta länsimetro on kokonaisuus, joka ei pääty Matinkylään. Emme halua jättää espoonlahtelaisia hankalien liityntäyhteyksien päähän. Kysymys on asukkaiden arjen hyvinvoinnista ja työmatkaliikenteestä.

Raideliikenteeseen panostaminen on tehokas keino vähentää liikenteen ilmastopäästöjä, vähentää ruuhkia ja parantaa ilmanlaatua. Kaupunkiseuduille tarvitaan kattavat raideliikennejärjestelmät, jotka edistävät niin alueen asukasviihtyvyyttä kuin elinkeinoelämän kilpailukykyäkin. Hallituksen liikennepoliittiseen selontekoon on kirjattu tärkeä periaatepäätös, että valtio osallistuu kaupunkiraideliikennehankkeisiin 30 prosentin maksuosuudella.

Eduskunnan budjettikäsittelyn yhteydessä hyväksyttiin yksimielisesti ponsi, että hallituksen tulee päättää kehysriihen yhteydessä länsimetron jatkeen rahoituksen aikataulu, mikäli Espoossa on tehty asiaan liittyvät päätökset.

Nyt peukut pystyyn, että hallitus tekee viisaan päätöksen kehysriihessä. Haastetta tähän on, näinä niukkoina aikoina. Länsimetron jatkeen kokonaiskustannusarvio on noin 800 miljoonaa euroa. Kustannussäästöjä saadaan, mikäli rakentamista jatketaan heti. Taloudellisesti olisi järkevää aloittaa louhinnat välillä Matinkylä-Kivenlahti jo ennen kuin liikennöinti Matinkylään alkaa. Silloin olemassa oleva projektiorganisaatio voi keskeytyksettä jatkaa työtään. Espoon puolella maanalaiset louhinnat ovat jo pitkällä.

Liikennerahoissa on aina niukkuutta jaossa. Esimerkiksi perusradanpidossa on vuotuinen noin 70 miljoonan euron vajaus. Vihreiden mielestä raideliikenteeseen satsaamista on lisättävä ja hankkeita nopeutettava. Yhteiskunnalliset hyödyt raidehankkeista tulevat meille kaikille. Vihreiden mielestä suurten kaupunkien joukkoliikennehankkeet on toteutettava kaupunkien esittämässä aikataulussa. Esimerkiksi Turkuun ja Tampereelle suunnitellaan pikaraitiotiejärjestelmiä. Vantaan kehärata valmistuu parastaikaa. Ja länsimetron aika rakentua on nyt.

Valtuutetuille toimitetussa aineistossa oli karkea arvio säästöistä, jotka syntyvät liittyen mm. siihen, että länsimetron jatkon rakentamisen aikaan ei olisi muita suuria louhintahankkeita samaan aikaan käynnissä pääkaupunkiseudulla.

Liikenteen päästöt aiheuttavat viidesosan Suomen kasvihuonekaasupäästöistä. Metron positiiviset ilmastovaikutukset ovat kiistattomat. Valtuutetuille toimitetussa materiaalissa viitattiin liikennemalleihin, joiden mukaan hanke vähentää henkilöautosuoritteita 15 000 henkilöautokilometriä vuorokaudessa.

Vastasimme Espoon valtuustossa selvin luvuin kyllä kiitos! Meillä on valmius ja tahto jatkaa metroa, kun valtionosuuden rahoitusaikataulu varmistuu.