Karreinen_Lari_12-08-21_040_pieni(Länsiväylä 20.-21.4.2013) Marianne Storålla (LV 13.-14.4.) oli hyvä ehdotus luonnonläheiseksi baanaksi Espooseen. Tänne todella tarvitaan laadukkaita pyöräteitä. Oulussa, Helsingissä ja Göteborgissa sujuvilla erotelluilla yhteyksillä on
lisätty pyöräilyä huomattavasti niin työmatka- kuin muuna liikuntana.

HSL on esittänyt samansuuntaista seutureittiä Latokaskesta Puolarmetsään.
Sieltä reitti jatkuisi Espoon keskuksesta tulevana laatukäytävänä Olarin pohjoispuolelta Mankkaalle ja Pohjois-Tapiolan ja Otaniemen kautta Kuusisaareen.

Laatureitti olisi kaupunkimaisilla osuuksilla eri tasossa kuin kävelytie, millä vältetään vaaratilanteet kävelijöiden kanssa. Metsäosuuksilla se olisi sorapintainen ja pientaloalueilla sivukatujen risteykset ylitettäisiin korotetulla ja etuajo-oikeutetulla pyörätien jatkeella. Myös
vilkkaimmille seutureiteille tulisi keskiviivalla erotellut pyörätiet.

Muita laatureittejä olisi junaradan varsi Espoon keskuksesta Leppävaaran ja Kaitaalta tulevaa Suomenlahdentietä pitkin Matinkylästä Länsiväylän varrelle kulkeva reitti. Seutureitit muodostaisivat tiheämmän verkoston.

Nämä ovat suunnitelmia. Tekninen keskus on luvannut rakentaa ensimmäisen laatureitin Suurpellosta Olarin kautta kohti Matinkylää ehkä jo tänä vuonna. Espoossa ryhdytään nyt ottamaan kiinni Helsingin etumatkaa pyöräilykaupunkina.

Lari Karreinen
teknisen lautakunnan varajäsen, Vihreät