Valtuusto jatkaa linjaansa liikelaitostamisessa. Linja on oikeistolaisen Espoon toiveiden mukainen. Se on puhtaasti ideologinen ja kysyttiinkin, voiko se olla johdatus eli alku palveluiden täydelle ulkoistamiselle?

Vuoden alusta meillä on kaksi uutta kunnallista liikelaitosta, Talouspalvelut ja Henkilöstöpalvelut. Vihreät esittivät palautusta ja lopuksi hylkäystä, Liikelaitostamisen haittana on  sisäänpäin sulkeutuminen. Laki julkisista hankinnoista lisää painetta kilpailuttamiseen ja vaarana on, että suuret firmat voittavat alhaisella hinnallaan ja pienet ” omat yrittäjät” jäävät ulkopuolelle. Omien palveluiden pitäisi kuitenkin olla ensisijaisia palveluiden järjestäjiä ja tuottajia. Tilaaja-ja tuottaja-malli rikkoo tämän kokonaisuuden. Parempi on kunnan läpinäkyvä ja vastuullinen työ, kun liike-elämän matkiminen, kun kyseessä ei ole tehdas- eikä vaihetyö, vaan ihmisten palveleminen, ihmiset ihmisten kanssa. Tulos on esimerkiksi se, että kuntalainen saa palvelua ja hyvän kohtelun.

Kokemusta liikelaitosten sopivuudesta kuntaan on, mutta haittoja ole riittävästi tuotu esille. Esimerkiksi Espoo Catering eli ruokapalvelut on pakotettu tekemään tulosta, kun haluamme nimenomaan puuttua laatuun. Vaatii melkoista taitoa tehdä näitä yhtäaikaa. Keskusteluyhteys ja poliittinen ohjaus ovat haasteemme. Ruokapalveluissa meillä on onneksi  edistyksellinen henkilöstö, joka haluaa viedä eteenpäin niin puhtaan ruuan vaatimuksia, luomua ja lähiruokaa. Koulupuolella liikelaitostaminen nähdää haitaksi, sillä mm. henkilöstö, kuten vahtimestaripalvelut, laitospalvelut on ollut osa kasvatushenkilökuntaa. Nyt lampun vaihto ei sujukaan kuten ennen, vaan yksinkertainen toimitus on monimutkaistettu, eikä terveen järjen toiimia voi suorittaa vanhankaikaisesti. Kuvitelma tehokkuudesta menee päälaelle.en.

Arkipäivän sujuvuus on kokonaisvaltaista, joustavaa tyyliin ” tuo tullessas, vie mennessäs ”. Valtuusto tarttuikin puheissaan niin oikealla että vasemmalla kenttätyön ongelmiin, joita liikelaitostaminen lisää.

Kiinteistökannan valtava määrä käyttäjinen vaatii monenlaista huolenpitoa

Investoinneille kuntalainen odottaa vastinetta ja se tulee parhaiten hyvänä käyttäjien kohteluna, saatavuutena, käytettävyytenä ja esteettömyytenä.

Kouluissa vahtimestarit ja laitosapulaiset mm. päiväkodeissa jamonessa paikassa luovat turvaa, pitävät paikat kunnossa ja ovat ennen kaikkea paikalla, osana henkiöstöä

Vastuu tiloista, kiinteistöistä ja niiden laitteista on yksiselitteinen.

itse kyselin myös, mistä on kyse? Mikä on tavoite?

Henkilöstöstä välittäminen, työhyvinvointi, työn arviointi ja kehittäminen vaatii paneutumista. Liikelaitostaminen itseisarvona istuu huonosti kuntaan, arvelin ääneen ja arvelen edelleenkin.

Ulkoapäin tehokkaalta näyttävä voi pitää sisällään epävarmuutta ja tyytymättömyyttä. Autonomia perustuu luottamukseen, ei kontrolliin.

33-26 äänestystulos. Vihreät laittovat eriävän mielipiteen.

Vihreille iso asia oli, että saimme Espoo strategian ilmasto- ja energia toimenpiteet valtuustoon. Tiina Pursulan ansiokas työ ympäristölautakunnassa sai valtuustossa kiitosta kautta puoluerajojen.

työtä on tehty koordianaatioryhmässä ja luonnos on ollut nähtävillä Avoin Espoo – palvelussa.Paperi sisältää ilmanstotyön painopistealueet tuleville vuosille sekä konkreettiset ja vastuutetut toiminepidesuositukset vuosille 2012 – 2014.

Saunalahden kaava, Saunaniemi III, hyväksyttiin. Valtavan kaava-alueen sisältämä rantaraitti nousi kuitenkin keskeiseksi puheenaiheeksi.

Ehdotuksessa olisi ollut mahdollisuus pitkospuiden rakentamiseen, mutta yllättäen kokoomus tyrmäsi ehdotuksen vedoten meriuposkuoriaisen elinpiirin mahdolliseen häiriintymiseen. Huolen aiheellisuutta voi miettiä, kun tiedossa on, että jotkut rannan asukkaat, joilla oli rannassa erilaisia luvallisia ja luvattomia rakennelmia, halusivat pitää rantaraitin pois

omalta reviiriltään. Hyvä, että uposkuoriainen, Macroplea pubipennis, sai osakseen huomiota. Hävisimme pitkospuut, mutta toki rantaan voi mennä kävellen lintuja sopivalla säällä katsastamaan. Rantaraitti tuli sitten mäkiraitiksi. Paljon vielä on tehtävää, sillä rantaraitti, ylpeytemme, on monessa paikassa vielä keskeneräinen.

Kurt Bymanin valtuustokysymys Kulmakorven maanläjitysalueen

läjityssopimuksista uuvutti valtuuston asian monimutkaisuuden takia. Esittäjä uupui itsekin selostuksessaan.
Sääli, sillä kysymys yritti avata satunnaista ja omavaltaista sopimuskulttuuria, joka tässä oli takana. Kilpailuttaminen ja avoimuus siinä

kaipaisivat isommankin yleisön huomioita. Maankäyttö ei ole pienimpiä asioita isossa kunnassa, jossa rakennustoiminta on vilkasta .

Kokous päättyi noin puoli kaksitoista, yömyöhään.

 

ja

 

Riskien hallinta voi tapahtua parhaiten itseensä luottaviin, työhönsä antautuneen

Poliittisen valvonnan ja ohjauksen ongelmat ovat ilmeiset tämän