Tammikuun alussa siirrytään Länsimetron liityntäliikenteeseen ja samalla toteutetaan suuri linjastomuutos, jonka vaikutus ulottuu lähes jokaisen espoolaisen arkeen.

Uuden linjaston toimivuus selviää tammikuussa ensimmäisten päivien ja viikkojen myötä, mutta Espoon Vihreät haluavat, että jo esiin tulleisiin ongelmiin tartutaan välittömästi.

”Metro parantaa arjen sujuvuutta monilla espoolaisilla joiden matkat osuvat radan varteen, mutta nyt on varmistettava, ettei se heikennä muiden asukkaiden arjen sujuvuutta kohtuuttomasti. Monet ovat valinneet asuinpaikkansa hyvien julkisten yhteyksien takia. Palvelutason muutosten pitää olla hallittuja ja palautteeseen on reagoitava nopeasti”, sanoo konsernijaoston jäsen Tiina Pursula.

”Olemme huolissamme siitä, että nyt ollaan lakkauttamassa myös yhteyksiä, joita metro ei korvaa. Espoon sisäistä liikennettä ja poikittaisliikennettä, joka palvelee muun muassa koulu- ja harrastusmatkoja kaupunginosien välillä, pitää lakkauttamisen sijaan kehittää entistä sujuvammaksi”, toteaa konsernijaoston jäsen Hanna Hukari.

Myös merkittävästi pitenevät matkat Kampin suuntaan ovat ongelma erityisesti Espoonlahden alueella. Ennen kuin metron jatke on valmis, suorien bussilinjojen osittaista säilyttämistä ja vasta vaiheittaista korvaamista liityntäbusseilla tulee pikaisesti selvittää.

Ensi vuosi on todella suurten muutosten aikaa, kun kesäkuussa siirrytään myös uuteen vyöhykemalliin, jonka vaikutuksia matkustajien reittivalintoihin on vaikeaa ennustaa.

”HSL:n on nyt parannettava viestintää sekä asemien ja pysäkkien opastusta ja varmistettava, että asukkaiden huoliin ja esiin tuleviin ongelmiin reagoidaan ja puututaan nopeasti tiiviissä yhteistyössä Espoon kaupungin kanssa”, painottaa HSL:n hallituksen varapuheenjohtaja Sirpa Hertell.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto kuuli kokouksessaan 11.12. HSL:n selostuksen Metron liityntäliikenteestä ja vihreät jäsenet toivat esiin edellä mainitut huolet. Asiaan tartutaan siten, että Espoon kaupunki edellyttää, että uusien liikennejärjestelyjen sujuvuutta seurataan tehostetusti. Kaupunki vahvistaa valmiuttaan reagoida mahdollisiin ongelmakohtiin nopealla aikataululla yhdessä HSL:n kanssa.

Espoon Vihreät haluavat, että joukkoliikenne on sujuvaa, houkuttelevaa ja kohtuullisen hintaista. Joukkoliikenteeseen investoidut eurot saadaan takaisin vähentyneinä päästöinä, ruuhkina ja säästyneenä matka-aikana jotka hyödyttävät kaikkia seudun asukkaita.