Mielenterveyden perusta rakennetaan lapsuuden aikana ja lapsen arkisissa ympyröissä. Päiväkodeissa ja kouluissa tehdään työtä, joka parhaimmillaan kantaa kauas tulevaisuuteen. Aikuiset, joilla on aikaa kohdata lapset ja osaamista ja mahdollisuuksia kiusaamisen ja ristiriitatilanteiden ratkaisuun sekä hyvien yhteisöjen rakentamiseen, ovat äärimmäisen tärkeitä.

Espoossa on valmisteilla uusi kiusaamisen ehkäisyn ohjelma päiväkoteihin ja kouluihin. Tässä ohjelmassa panostetaan muun muassa lasten ja nuorten tunnetaitojen ja empatian oppimiseen sekä keinoihin kertoa kiusaamisesta ja siihen puuttumiseen. Tämä on erinomainen asia.

Pelko ei saisi kuulua yhdenkään lapsen koulupäivään ja silti se on yhä osa liian monen lapsen ja nuoren arkea.

Kiusaamisen tai vähättelyn kohteeksi joutuminen voi jättää lapseen pysyvän jäljen. Tunne siitä, että ei kelpaa omana itsenään, voi aiheuttaa säröjä mielenterveyteen pitkälle aikuisuuteen saakka. Pahimmillaan läpi koko elämän.

Lapsen kyky erottaa se mikä on oikein ja mikä väärin, on vielä rajallista. Pahimmillaan kiusatuksi joutuessaan lapsi alkaa uskoa itsestään asioita, joita kiusaajat hänestä väittävät.

Aikuisten tehtävä niin päiväkodeissa kuin koulumaailmassa on opettaa lapsille sitä, miten toisia ihmisiä kohdataan ja kohdellaan. Opettaa ymmärtämään erilaisuutta ja ajattelemaan, että kaikki ihmiset ovat yhdenvertaisia. Päiväkodeissa ja kouluissa on mahdollisuus tukea lapsia kasvamaan niin, että heistä tulee hyvinvoivia ja erilaisuutta ymmärtäviä aikuisia, jotka ruokkivat hyvää omissa yhteisöissään.

Meillä kuntapäättäjillä on mahdollisuus vaikuttaa tähän. Me voimme tarjota opettajille ja muille koulujen ja päiväkotien työntekijöille työympäristön, jossa on aikaa huomata jokainen lapsi. Riittävän pienet ryhmäkoot ja tarpeeksi työntekijöitä, jotta lapset ja työntekijät eivät kuormitu ja työntekijöillä on mahdollisimman paljon aikaa lapsille ja nuorille. Koulutusta ja osaamista ryhmäyttämisestä ja kiusaamisen ehkäisystä. Riittävästi opiskeluhuollon resursseja. Jos kouluista, varhaiskasvatuksesta ja lasten- ja nuorten sosiaali- ja terveyspalveluista säästetään, säästetään lasten hyvinvoinnista.

Mielenterveyden häiriöiden vuotuisiksi kustannuksiksi työpanosmenetyksineen on arvioitu noin kuusi miljardia euroa. Suomen valtiontalouden kestävyysvajetta tulisi korjata mielenterveyden häiriöiden ehkäisyyn panostamalla. Se olisi paitsi taloudellisesti, myös inhimillisesti oikein.

Tänään 10.10 vietetään Maailman mielenterveyspäivää. Tämän vuoden teemana on kuunteleminen ja kohdatuksi tuleminen. Kuunnellaan, mitä lapsemme ja nuoremme sanovat ja mahdollistetaan heille kohdatuksi tuleminen omana itsenään.

Pinja Nieminen
opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan varapuheenjohtaja,
kaupunginvaltuutettu

Noora Koponen
kansanedustaja, kaupunginvaltuutettu