Äänestimme HSL:n hallituksessa 17.11 Mankin ja Luoman seisakkeiden lakkauttamisesta. Huonot uutiset ovat ne, että esitykseni ”Selvitetään vuoden 2016 loppuun mennessä Mankin alueen kaavoituksen vaikutus asukasmäärän kasvuun ja miten korvaava bussiliikenne alueelle järjestettäisiin, jos myös Mankin seisake poistettaisiin käytöstä” hävisi äänin 6-6. Esitystäni tukivat demarit, vasemmisto, RKP ja kokoomuksen Janne Tähtikunnas mutta puheenjohtaja Risto Rautavan (kok, Helsinki) ääni ratkaisi tasapelin tappioksi. Hyviä uutisia ovat ne, että Pekka Sinisalon (perusS, Kirkkonummi) esitys, ”lähijunaliikenteen siirtyessä rantaradalla ns. Flirt-juniin tutkitaan mahdollisuus ottaa Mankin ja Luoman asemat uudestaan junaliikennekäyttöön”, hyväksyttiin, jolloin meillä on edes jotain toivoa saada avattua Mankki ja Luoma joskus uudelleen.

sm5_ulkokuva_1_100928125130Teimme päätöksen seisakkeiden lakkauttamisesta jo vuosi sitten, mutta se oli ehdollinen päätös, jossa edellytettiin korvaavan bussiliikenteen järjestämistä ennen lakkauttamista. HSL:n valmistelussa tätä esityksestäni tehtyä päätöstä ei kuitenkaan ollut huomioitu ja saimme vain suullisen esittelyn korvaavan liikenteen järjestämisestä Mankin ja Luoman alueelle. Asukkailta kuulin, että Lasilaakson ja Mankin alue olisi jäämässä ainakin viikonloppuisin aivan mottiin ilman bussiliikennettä ja kävelymatkaa Kauklahden asemalle tulee olemaan 2-4 km.

On varsin vaikea perustella miksi raideliikenteeseen kannattaa sijoittaa Matinkylässä, mutta ei Mankissa, ja kahden minuutin pysähdys on ylitsepääsemätön hidaste rantaradalla, mutta ei kehäradalla, jossa junat pysähtyvät kaikilla asemilla. Kehäradalla esimerkiksi Leinelän asemalla juna kyllä pysähtyy, vaikka ympäristöön tavoitellaan vain noin 2500 asukasta. Ja koska uudet Flirt junat tulevat pian nopeuttamaan matka-aikaa noiden minuuttien verran, olisimme voineet arvioida asiaa vielä ihan rauhassa. Mielestäni olisi ollut kohtuullista, että olisimme antaneet asukkaille, Espoon kaavoitukselle ja HSL:lle vuoden lisäaikaa arvioida lakkauttamisen vaikutuksia, – varsinkin kun rantaradan liikennöintikuluista maksaa suurimman osan Espoo.

Olen huolissani, että nyt Mankin ja Luoman alue on jäämässä ilman kohtuullista joukkoliikenteen palvelutarjontaa, vaikka alueen uusia asuntoja markkinoidaan erinomaisilla joukkoliikeyhteyksillä. Olemme pääkaupunkiseudun maankäytön, asumisen ja liikenteen  MAL-sopimuksessa vaatinet, että hyödynnämme nykyistä ja rakenteilla olevaa raideliikenneverkkoa mahdollisimman täysipainoisesti, mutta tämä päätös ei strategiaa tue. Nyt täytyy ainakin kuunnella Mankin ja Luoman alueen asukkaita siitä, mikä on riittävä ja kohtuullinen joukkoliikenteen palvelutaso, kun junat maaliskuussa ajavat seisakkeiden ohi.

HSL:n hallituksen varapuheenjohtaja, kaupunginvaltuutettu
Sirpa Hertell

Sirpa Hertell