(ESSE 20.9.2012) Lapsiperheiden arjen yllättävissä vaikeuksissa voidaan tarvita tilapäistä ulkopuolista kodinhoitoapua. Haastavia tilanteita voivat olla esimerkiksi vanhemman, tai lapsen sairastuminen, vanhemman uupumus, yksinhuoltajuus, monilapsisuus, tai vaikea erotilanne.

Kaupungin tulisi tarjota tällaista arkista ja konkreettista tukea ja ohjausta lasten- ja kodinhoitoon perheille, jotka tarvitsevat apua arjesta selviytymiseen, mutta eivät varsinaisia lastensuojelutoimenpiteitä. Apua tulisi olla tarjolla myös muiden kuin alle kouluikäisten lasten vanhemmille.

Olen tehnyt valtuustoaloitteen lapsiperheille tarjottavien kodin- ja lastenhoitopalveluiden selvittämiseksi. Kotiapu on hyvin konkreettinen ja tehokas tapa vahvistaa perheiden hyvinvointia ja ennaltaehkäistä kriisejä. Perheiden ja lasten varhainen tukeminen on aina inhimillisempää ja edullisempaa kuin turvautuminen korjaaviin toimenpiteisiin silloin, kun ongelmat ovat jo kärjistyneet.

Mari Nevalainen
VTM, valtuutettu (Vihr.)