(Länsiväylä 5.11.2011) Tapiolan koulun remontista uhkaa tulla mielettömän kallis ja pitkäkestoinen farssi, jolla ei saavuteta toivottuja tuloksia. Peruskorjauksen hinta-arvio nousee nousemistaan, ja halvemmalla pystyttäisiin rakentamaan uusi koulu (LV 29.10.).

Koska perustuksien kunnostamisesta on luovuttu, on suuri riski, ettei vakavista rakennusvirheistä ja vaurioista kärsivää rakennusta saada terveelliseksi ja turvalliseksi.

Espoon päättäjien on harkittava tilanne uudelleen koulun käyttäjiä kuunnellen. Tapiolan koulu ja lukio tarvitsevat terveelliset ja nykyajan vaatimuksia vastaavat tilat, jotka palvelevat kasvavan ja kehittyvän Tapiolan alueen asukkaita vielä vuosikymmentenkin kuluttua.

Väitteet koulun purkamisen ja asemakaavamuutoksen mahdottomuudesta kummastuttavat. Tapiola -projektissa on nähty, että suunnitelmat muuttuvat tarvittaessa nopeastikin. Eikö sivistyskaupungissa ja sen kulttuurikeskuksessa Tapiolassa pitäisi asettaa etusijalle koulu ja nykyaikainen, monipuolinen opetus?

Tapiolan arvokasta kulttuurimaisemaa tulee suojella, mutta koulun on oltava toimiva oppimis- ja työympäristö, ei museokohde.

Tapiolan suunnittelijat ja rakentajat eivät halunneet rakentaa monumentteja, vaan hyvää, toimivaa, turvallista ja terveellistä asuinympäristöä tavallisille ihmisille. Joistain rakennuksista on aika ajanut ohi ja tämän päivän hyvä eläminen vaatii toisenlaisia ratkaisuja. Tähän on nykypäättäjillä oltava rohkeutta!

Kyse on kaikkien espoolaisten yhteisistä rahoista, sekä oppilaiden ja henkilökunnan oikeudesta terveellisiin ja toimiviin koulutiloihin. On käsittämätöntä, jos rakennuksen suojelu asetetaan ihmisten hyvinvoinnin edelle!

Mari Nevalainen
Valt.maist., Tapiola -opas, valtuutettu (Vihr.)